57 Спортно училище

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 57 Спортно училищеМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 194
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 27,13
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 308
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 17,23, брой ученици - 33
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 21,71
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 12,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 14,09
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 18,14, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 22,18
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 14,09
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 15,64
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 20,94
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 10,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 18,83, брой ученици - 55
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 25,09
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 12,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 22,09, брой ученици - 49
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 24,51
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 19,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 20,26, брой ученици - 75
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 23,53
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 16,99
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 23,41, брой ученици - 54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 25,76
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 21,06

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 57 Спортно училищеМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 133
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,50

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 205
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,340
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,519
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,470
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,698
Потребителски рейтинг за 57 Спортно училище


Общ среден рейтинг на 57 Спортно училище по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 57 Спортно училище чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS