3 СУ Марин Дринов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 3 СУ Марин ДриновМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 189
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 31,98
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 105
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 35,13, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 50,47
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 19,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 22,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 32,83, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 43,26
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 22,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 24,24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 25,89
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 22,59
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 21,42, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 25,50
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 17,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 23,22, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 29,14
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 17,29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 16,40, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 10,60
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 22,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 3 СУ Марин ДриновМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 136
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,46

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 66
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,560
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,055
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,507
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,789
Потребителски рейтинг за 3 СУ Марин Дринов


Общ среден рейтинг на 3 СУ Марин Дринов по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 3 СУ Марин Дринов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS