24 СУ П. К. Яворов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 24 СУ П. К. ЯворовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 203
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 20,85
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 18,52, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 24,47
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 12,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 12,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 14,02, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 15,28
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 12,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 21,24, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 24,06
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 18,41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 16,77, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 20,47
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 13,06

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 24 СУ П. К. ЯворовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 152
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,12

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 42
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 2,490
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,362
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,307
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,276
Потребителски рейтинг за 24 СУ П. К. Яворов


Общ среден рейтинг на 24 СУ П. К. Яворов по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 5 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 2,4 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 4,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 24 СУ П. К. Яворов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS