113 СУ Сава Филаретов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 113 СУ Сава ФиларетовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 205
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 20,50
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 15,61, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 17,84
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 13,37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 9,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 9,41, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 9,55
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 9,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 10,96
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 11,12
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 10,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 15,44, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 18,77
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 12,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 24,94, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 26,04
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 23,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 16,41, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 17,06
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 15,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 113 СУ Сава ФиларетовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 154
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 2,99

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 28
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,010
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 2,545
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,262
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,367
Потребителски рейтинг за 113 СУ Сава Филаретов


Общ среден рейтинг на 113 СУ Сава Филаретов по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,8 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 113 СУ Сава Филаретов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS