66 СУ Филип Станиславов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 66 СУ Филип СтаниславовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 196
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 25,84
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 128
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 19,68, брой ученици - 14
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 25,14
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 14,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 9,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 15,07, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 20,55
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 9,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 22,82
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 24,71
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 20,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 16,01, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 18,79
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 13,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 24,45, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 25,52
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 23,37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 19,00, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 22,82
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 15,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 15,55, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 14,95
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 16,14

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 66 СУ Филип СтаниславовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 144
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,38

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 53
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,230
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,236
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,491
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,633
Потребителски рейтинг за 66 СУ Филип Станиславов


Общ среден рейтинг на 66 СУ Филип Станиславов по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 5 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 66 СУ Филип Станиславов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS