124 ОУ Васил Левски

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 124 ОУ Васил Левски124 ОУ Васил Левски
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 193
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 15,45
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 80
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 11,62
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 13,24
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 10,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 12,82, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 13,77
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 11,86
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 16,87, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 20,26
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 13,47
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 17,86, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 18,50
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 17,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 18,09, брой ученици - 28
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 19,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 17,18

Потребителски рейтинг за 124 ОУ Васил Левски


Общ среден рейтинг на 124 ОУ Васил Левски по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 35 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 124 ОУ Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+