59 ОУ Васил Левски

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 59 ОУ Васил Левски59 ОУ Васил Левски
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 190
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 16,89
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 81
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 14,46
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 18,52
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 10,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 17,59, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 20,80
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 14,37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 18,89, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 23,73
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 14,05
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 18,65, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 21,42
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 15,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 14,88, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 17,67
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 12,08

Потребителски рейтинг за 59 ОУ Васил Левски


Общ среден рейтинг на 59 ОУ Васил Левски по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 41 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 59 ОУ Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+