103 ОУ Васил Левски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 103 ОУ Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 202
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 21,06
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 229
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 13,36, брой ученици - 41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 11,10
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 15,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 19,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 16,08, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 12,98
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 19,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 13,02
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 13,12
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 12,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 19,50, брой ученици - 48
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 19,01
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 19,98
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 21,14, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 14,19
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 28,08
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 19,61, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 23,52
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 15,69
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 9,41, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 10,07
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 8,74


Потребителски рейтинг за 103 ОУ Васил Левски


Общ среден рейтинг на 103 ОУ Васил Левски по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 103 ОУ Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS