70 ОУ Св. Кл. Охридски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 70 ОУ Св. Кл. ОхридскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 207
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 18,24
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 115
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 16,94, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 22,69
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 11,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 12,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 13,97, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 15,12
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 12,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 11,17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 14,28
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 8,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 12,04, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 12,03
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 12,05
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 12,35, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 14,19
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 10,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 14,85, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 18,83
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 10,87
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 14,76, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 18,69
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 10,83


Потребителски рейтинг за 70 ОУ Св. Кл. Охридски


Общ среден рейтинг на 70 ОУ Св. Кл. Охридски по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 70 ОУ Св. Кл. Охридски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS