94 СОУ Д. Страшимиров

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 94 СОУ Д. Страшимиров94 СОУ Д. Страшимиров
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 198
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 12,22
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 259
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 9,45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 11,38
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 7,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 12,64, брой ученици - 94
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 13,16
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 12,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 13,47, брой ученици - 58
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 16,28
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 10,66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 13,24, брой ученици - 55
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 15,87
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 10,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 12,31, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 13,37
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 11,24

Потребителски рейтинг за 94 СОУ Д. Страшимиров


Общ среден рейтинг на 94 СОУ Д. Страшимиров по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 34 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 94 СОУ Д. Страшимиров чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+