94 СУ Д. Страшимиров

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 94 СУ Д. СтрашимировМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 197
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 10,68
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 318
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 13,68, брой ученици - 59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 14,53
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 12,82
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 9,45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 11,38
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 7,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 12,64, брой ученици - 94
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 13,16
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 12,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 13,47, брой ученици - 58
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 16,28
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 10,66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 13,24, брой ученици - 55
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 15,87
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 10,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 12,31, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 13,37
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 11,24

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 94 СУ Д. СтрашимировМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 149
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 3,15

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 48
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,141
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,273
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,035
Потребителски рейтинг за 94 СУ Д. Страшимиров


Общ среден рейтинг на 94 СУ Д. Страшимиров по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 6 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 94 СУ Д. Страшимиров чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS