Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 21 Май 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от математически турнир К. Попов Шумен
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 98,42 78 98,8 140 100,0 54 90,2 21 100,0 26 100,0 50 100,0 49 100,0
2 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 87,56 71 90,0 136 97,2 60 100,0 18 86,4 13 51,9 50 100,0 0 0,0
3 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,94 65 82,5 126 90,1 54 90,2 19 90,9 16 63,0 50 100,0 38 78,0
4 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 81,30 55 70,0 125 89,4 45 75,4 18 86,4 17 66,7 50 100,0 0 0,0
5 - Десислава Пламенова Николова София СМГ 79,81 39 50,0 115 82,3 54 90,2 15 72,7 21 81,5 50 100,0 40 82,0
6 - Иван Валентинов Божанин София СМГ 73,86 39 50,0 129 92,2 36 60,7 17 81,8 18 70,4 50 100,0 30 62,0
7 - Александър Христов Дойчинов София 125 СОУ 47,60 27 35,0 105 75,2 45 75,4 0 0,0 0 0,0 50 100,0 0 0,0
8 - Мартин Евгениев Генчев Варна МГ Петър Берон 73,57 51 65,0 128 91,5 33 55,7 14 68,2 16 63,0 49 98,0 0 0,0
9 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 91,10 60 76,3 140 100,0 54 90,2 20 95,5 24 92,6 46 92,2 0 0,0
10 - Мария Иванова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 74,59 45 57,5 119 85,1 42 70,5 14 68,2 19 74,1 46 92,2 0 0,0
11 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 74,53 79 100,0 119 85,1 48 80,3 13 63,6 6 25,9 46 92,2 0 0,0
12 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 73,35 43 55,0 108 77,3 57 95,1 16 77,3 17 66,7 46 92,2 24 50,0
13 - Красимир Славчев Лазаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 60,42 42 53,8 119 85,1 39 65,6 13,5 65,9 0 0,0 46 92,2 0 0,0
14 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 90,68 67 85,0 126 90,1 54 90,2 18,5 88,6 26 100,0 45 90,2 0 0,0
15 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 84,83 68 86,3 108 77,3 48 80,3 20 95,5 25 96,3 45 90,2 33 68,0
16 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 84,29 57 72,5 126 90,1 48 80,3 19 90,9 26 100,0 45 90,2 32 66,0
17 - Георги Дианов Динков София СМГ 83,94 62 78,8 133 95,0 45 75,4 16 77,3 23 88,9 45 90,2 40 82,0
18 - Владимир Стойчев Слепцов София  125 СОУ 81,35 49 62,5 136 97,2 60 100,0 18 86,4 13 51,9 45 90,2 0 0,0
19 - Павел Иванов Панев София СМГ 75,93 44 56,3 129 92,2 51 85,2 16 77,3 18 70,4 45 90,2 29 60,0
20 - Константин Христов Илиев София СМГ 73,96 37 47,5 126 90,1 48 80,3 16 77,3 18 70,4 45 90,2 30 62,0
21 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 72,37 34 43,8 112 80,1 48 80,3 16 77,3 23 88,9 45 90,2 22 46,0
22 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 68,85 47 60,0 126 90,1 39 65,6 0 0,0 15 59,3 45 90,2 23 48,0
23 - Гергана Мирославова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 65,44 50 63,8 118 84,4 39 65,6 12 59,1 7 29,6 45 90,2 0 0,0
24 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 57,24 32 41,3 110 78,7 0 0,0 16 77,3 0 0,0 45 90,2 27 56,0
25 - Борис Ясенов Петров София СМГ 47,05 38 48,8 105 75,2 0 0,0 14 68,2 0 0,0 45 90,2 0 0,0
26 - Християн Александров Денков София СМГ 41,27 0 0,0 112 80,1 0 0,0 16 77,3 0 0,0 45 90,2 0 0,0
27 - Калина Александрова Николова София СМГ 89,97 65 82,5 140 100,0 54 90,2 19 90,9 26 100,0 44 88,2 38 78,0
28 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 89,01 76 96,3 125 89,4 57 95,1 20 95,5 17 66,7 44 88,2 45 92,0
29 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 86,71 60 76,3 140 100,0 51 85,2 16 77,3 26 100,0 44 88,2 39 80,0
30 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ И. Вазов 75,88 0 0,0 118 84,4 42 70,5 18 86,4 20 77,8 44 88,2 23 48,0
31 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 61,48 56 71,3 111 79,4 0 0,0 17 81,8 12 48,1 44 88,2 0 0,0
32 - Ина Росенова Илкова София 125 СОУ 47,09 18 23,8 85 61,0 27 45,9 13 63,6 0 0,0 44 88,2 0 0,0
33 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 62,25 47 60,0 119 85,1 33 55,7 18 86,4 0 0,0 43 86,3 0 0,0
34 - Весела Пенчева Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,46 39 50,0 121 86,5 42 70,5 16 77,3 12 48,1 42 84,3 0 0,0
35 - Сияна Петкова Скарлева Бургас ПМГ Н. Обрешков 55,65 46 58,8 119 85,1 33 55,7 10 50,0 0 0,0 42 84,3 0 0,0
36 - Иван Деянов Славов София 125 СОУ 55,37 35 45,0 94 67,4 36 60,7 11 54,5 7 29,6 41 82,4 23 48,0
37 - Томислав Атанасов Колев Бургас ПМГ Н. Обрешков 70,46 34 43,8 126 90,1 45 75,4 12 59,1 19 74,1 40 80,4 0 0,0
38 - Димитър Росенов Чапаров Русе МГ Баба Тонка 60,07 0 0,0 118 84,4 30 50,8 17 81,8 16 63,0 40 80,4 0 0,0
39 - Теодор Кирилов Кирилов София СМГ 50,63 30 38,8 99 70,9 24 41,0 15 72,7 0 0,0 40 80,4 0 0,0
40 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 71,76 27 35,0 107 76,6 45 75,4 19 90,9 26 100,0 39 78,4 22 46,0
41 - Филип Иванов Тодоров София 107 ОУ 66,78 26 33,8 101 72,3 51 85,2 14 68,2 21 81,5 39 78,4 23 48,0
42 - Калина Кръстева Костова София СМГ 59,08 27 35,0 122 87,2 54 90,2 13 63,6 0 0,0 39 78,4 0 0,0
43 - Свилен Маринов Дилчев   София 107 ОУ 33,13 0 0,0 104 74,5 27 45,9 0 0,0 0 0,0 39 78,4 0 0,0
44 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,63 43 55,0 115 82,3 48 80,3 15 72,7 16 63,0 38 76,5 0 0,0
45 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 49,79 0 0,0 0 0,0 48 80,3 18 86,4 14 55,6 38 76,5 0 0,0
46 - Радостин Бисеров Хаджимарков София ПЧМГ 54,95 24 31,3 102 73,0 45 75,4 10 50,0 11 44,4 37 74,5 17 36,0
47 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 44,92 25 32,5 89 63,8 36 60,7 0 0,0 0 0,0 37 74,5 18 38,0
48 - Кузма Христов Митровски София ЧОУ Св. София 23,69 24 31,3 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 37 74,5 0 0,0
49 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 73,75 50 63,8 119 85,1 36 60,7 18 86,4 19 74,1 36 72,5 0 0,0
50 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 67,97 55 70,0 108 77,3 45 75,4 14 68,2 18 70,4 36 72,5 20 42,0
51 - Ивана Радостинова Корентова Бургас ПМГ Н. Обрешков 66,05 48 61,3 100 71,6 24 41,0 16,5 79,5 18 70,4 36 72,5 0 0,0
52 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 47,65 29 37,5 93 66,7 24 41,0 14 68,2 0 0,0 36 72,5 0 0,0
53 - Йоан Чавдаров Панев София 107 ОУ 45,95 0 0,0 96 68,8 18 31,1 16 77,3 6 25,9 36 72,5 0 0,0
54 - Гергана Георгиева Пеева София 125 СОУ 61,95 0 0,0 91 65,2 45 75,4 18 86,4 19 74,1 35 70,6 0 0,0
55 - Иван Росенов Маринов София СМГ 60,81 0 0,0 115 82,3 54 90,2 17 81,8 0 0,0 35 70,6 19 40,0
56 - Кристина Цанкова Михова София ПЧМГ 57,40 27 35,0 108 77,3 36 60,7 15 72,7 14 55,6 35 70,6 14 30,0
57 - Йордан Светославов Бозаджийски София ЧОУ Св. София 42,46 36 46,3 101 72,3 39 65,6 0 0,0 0 0,0 35 70,6 0 0,0
58 - Мартина Радославова Мартинова Бургас ПМГ Н. Обрешков 41,67 18 23,8 105 75,2 21 36,1 0 0,0 11 44,4 35 70,6 0 0,0
59 - Иван Минчев Вътев Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,06 0 0,0 100 71,6 0 0,0 15 72,7 1 7,4 35 70,6 0 0,0
60 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 74,53 41 52,5 122 87,2 39 65,6 20 95,5 20 77,8 34 68,6 0 0,0
61 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 65,22 38 48,8 119 85,1 42 70,5 12 59,1 15 59,3 34 68,6 0 0,0
62 - Теодор Живков Танков Стара Загора ПМГ Гео Милев  59,00 30 38,8 132 94,3 42 70,5 17 81,8 0 0,0 34 68,6 0 0,0
63 - Миряна Бойкова Иванова Русе МГ Баба Тонка 46,56 0 0,0 101 72,3 45 75,4 0 0,0 16 63,0 34 68,6 0 0,0
64 - Николета Николаева Милушева София ПЧМГ 38,03 0 0,0 92 66,0 0 0,0 9 45,5 12 48,1 34 68,6 0 0,0
65 - Дебора Бориславова Петрова Русе МГ Баба Тонка 36,74 0 0,0 104 74,5 24 41,0 7 36,4 0 0,0 34 68,6 0 0,0
66 - Виктор Стилиянов Узунов Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,53 38 48,8 94 67,4 36 60,7 12 59,1 17 66,7 33 66,7 0 0,0
67 - Монир Жихад Ел-Бикай София ПЧМГ 54,44 43 55,0 114 81,6 0 0,0 18 86,4 9 37,0 33 66,7 0 0,0
68 - Елена Светлинова Гарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 54,33 28 36,3 91 65,2 33 55,7 12,5 61,4 10 40,7 33 66,7 0 0,0
69 - Калоян Миленов Дянков Русе МГ Баба Тонка 49,29 0 0,0 105 75,2 36 60,7 13 63,6 7 29,6 33 66,7 0 0,0
70 - Ирина Георгиева Аладжова София СМГ 39,92 37 47,5 86 61,7 0 0,0 13 63,6 0 0,0 33 66,7 0 0,0
71 - Константин Иванов Пеев София ЧОУ Св. София 27,50 37 47,5 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 33 66,7 0 0,0
72 - Лия Пламенова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,76 0 0,0 115 82,3 48 80,3 0 0,0 15 59,3 32 64,7 0 0,0
73 - Александър Иванов Иванов София ПЧМГ 61,55 27 35,0 97 69,5 30 50,8 14 68,2 24 92,6 31 62,7 25 52,0
74 - Ян Дамянов Анастасов София ЧНУ Ерих Кестнер 60,71 44 56,3 105 75,2 42 70,5 14 68,2 12 48,1 31 62,7 21 44,0
75 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,73 23 30,0 105 75,2 36 60,7 7,5 38,6 22 85,2 31 62,7 0 0,0
76 - Румяна Младенова Младенова Шумен ПМГ Нанчо Попович 37,28 0 0,0 88 63,1 24 41,0 11,5 56,8 0 0,0 31 62,7 0 0,0
77 - Винченцо Тодоров Бунарджиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 36,68 36 46,3 84 60,3 30 50,8 0 0,0 0 0,0 31 62,7 0 0,0
78 - Йордан Георгиев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,95 31 40,0 0 0,0 36 60,7 10,5 52,3 0 0,0 31 62,7 0 0,0
79 - Анна Светлинова Михайлова Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,46 34 43,8 115 82,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 62,7 0 0,0
80 - Ивалин Александров Александров Варна МГ Петър Берон 31,14 34 43,8 0 0,0 48 80,3 0 0,0 0 0,0 31 62,7 0 0,0
81 - Катрин Евгениева Евгениева София 125 СОУ 68,68 39 50,0 108 77,3 48 80,3 18 86,4 15 59,3 29 58,8 0 0,0
82 - Петър Христов Дойнов София 125 СОУ 64,30 18 23,8 126 90,1 48 80,3 16 77,3 14 55,6 29 58,8 0 0,0
83 - Виктор Атанасов Ангелов София ПЧМГ 58,68 21 27,5 111 79,4 0 0,0 13 63,6 17 66,7 29 58,8 27 56,0
84 - Никола Стефанов Зангов Русе МГ Баба Тонка 49,92 0 0,0 98 70,2 27 45,9 15 72,7 13 51,9 29 58,8 0 0,0
85 - Алкира Василий Неделчева София 107 ОУ 47,40 0 0,0 90 64,5 33 55,7 12 59,1 12 48,1 28 56,9 0 0,0
86 - Илко Илков Ченев Силистра ОУ Отец Паисий 27,42 11 15,0 104 74,5 0 0,0 3 18,2 0 0,0 28 56,9 0 0,0
87 - Хари Христов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,16 17 22,5 121 86,5 39 65,6 15 72,7 10 40,7 27 54,9 0 0,0
88 - Михаил Цветанов Димитров София 125 СОУ 52,44 31 40,0 101 72,3 39 65,6 17 81,8 0 0,0 27 54,9 0 0,0
89 - Иван Пламенов Петков София СМГ 50,38 0 0,0 108 77,3 21 36,1 13 63,6 18 70,4 27 54,9 0 0,0
90 - Андреан Николаев Деков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 43,80 24 31,3 76 54,6 45 75,4 6 31,8 3 14,8 27 54,9 0 0,0
91 - Димитър Иванов Маренов Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,47 0 0,0 86 61,7 21 36,1 0 0,0 12 48,1 27 54,9 0 0,0
92 - Константина Маринова Политова Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,28 24 31,3 62 44,7 30 50,8 0 0,0 0 0,0 27 54,9 0 0,0
93 - Павел Желев Желев Варна МГ Петър Берон 21,56 0 0,0 104 74,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 54,9 0 0,0
94 - Борислав Колев Маринов София ЧОУ Св. София 14,45 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 0 0,0 27 54,9 0 0,0
95 - Дарин Веселинов Крумов София 107 ОУ 41,71 0 0,0 102 73,0 36 60,7 13 63,6 0 0,0 26 52,9 0 0,0
96 - Теодора Росенова Велева Русе МГ Баба Тонка 37,70 0 0,0 0 0,0 33 55,7 11 54,5 16 63,0 26 52,9 0 0,0
97 - Петьо Невелинов Недев Русе МГ Баба Тонка 20,05 0 0,0 94 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 52,9 0 0,0
98 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 64,70 39 50,0 100 71,6 48 80,3 16 77,3 17 66,7 25 51,0 27 56,0
99 - Адриана Евгениева Блажева София ПЧМГ 46,75 20 26,3 103 73,8 0 0,0 12 59,1 11 44,4 25 51,0 12 26,0
100 - Калояна Живкова Балева Бургас ПМГ Н. Обрешков 43,07 22 28,8 94 67,4 33 55,7 0 0,0 14 55,6 25 51,0 0 0,0
Страница 1 от 10 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS