Резултати по математика за 4 - 12 клас от математически състезния

Резултати от математически състезния през 2015 - 2016 г.

4 клас

Резултати на ученици в 4 клас от състезания, които формират рейтинг за кандидатстване в Софийската Математическа Гимназия. Тази година, състезанията, които участват в рейтинга на СМГ са:
• СМТ - Софийски Математически Турнир
• Областен кръг на Олимпиада по Математика
• Областен кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру
• Финално състезание на СМГ - Откриване на Млади таланти - ОМТ

За допълнителна информация, в рейтинг таблицата ще бъдат нанесени резултатите от Пролетни Математически Състезания - ПМС и Математически Предизвикателства, състезание на ПЧМГ. В рейтинг класацията ще бъдат отбелязани учениците, които получават директен прием в СМГ, благодарение на призово място на Пролетни Математически Състезания.
Резултати на четвъртокласници.
Моля, имайте предвид, че рейтингът е неофициален и не е калкулиран на базата на официално подадени данни. Официална информация за приема можете да намерите единствено на сайта на СМГ.

5 и 6 клас

Обща, национална класация на младите математици в 5 и 6 клас, базирана на резултатите им от важни математически състезания. Учениците, участващи в тази класация ще се състезават по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Състезанията, които ще бъдат включени в националната класация на математиците от 5 и 6 клас в България са:
• Хитър Петър;
• Черноризец Храбър;
• Иван Салабашев;
• Областен кръг на Олимпиада по математика;
• Пролетни математически състезания;
• акад. Кирил Попов, Шумен;
• Състезание на ПЧМГ - Математически Предизвикателства.

Националната класация от математически състезания за 5 - 6 клас ви дава няколко типа информация - общи класирания по класове, резултати на ученици от дадено училище, резултати от даден град.
Резултати на петокласници за учебната 2015 / 2016 година
Резултати на шестокласници за учебната 2015 / 2016 година

7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас

Национална класация на математиците в 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, базирана на резултатите им от важни математически състезания. Учениците, участващи в тази класация ще имат два рейтинга:
Рейтинг 1 ще отразява общите им постижения от всички състезания, включени в класацията. Ако ученик не се е явил на някое от състезанията, той получава 0 точки за него и това ще намали общия му рейтинг!
Рейтинг 2 ще оценява резултатите на ученика само от от следните състезания - Есенен Математически Турнир - ЕМТ (за 9 - 12 клас), Зимни Математически Състезания - ЗМС, Пролетни Математически Състезания - ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг. Както и при другия рейтинг, ако ученик не се е явил на някое от 4-те изброени състезания, той получава 0 точки за него и това ще намали общия му Рейтинг 2. Състезанията, които ще бъдат включени в неофициалната национална класация на математиците от 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в България са:
• Есенен Математически Турнир - ЕМТ;
• Зимни Математически Състезания - ЗМС;
• Пролетни Математически Състезания - ПМС;
• Областен кръг на Олимпиада по математика;
• Национален кръг на Олимпиада по математика;
• Черноризец Храбър;
• Иван Салабашев;
• Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру);

• Резултати на 7-класници за учебната 2015 / 2016 г.
• Резултати на 8-класници за учебната 2015 / 2016 г.
• Резултати на 9-класници за учебната 2015 / 2016 г.
• Резултати на 10-класници за учебната 2015 / 2016 г.
• Резултати на 11-класници за учебната 2015 / 2016 г.
• Резултати на 12-класници за учебната 2015 / 2016 г.

Facebook
Facebook
RSS
RSS