Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 24 Юли 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Кирил Атанасов Бангачев София СМГ 78,61 85,87 25 100,0 26 100,0 25 100,0 9 43,5 28 100,0 0 0,0 22 100,00 34 85,4
2 - Атанас Боянов Динев Бургас ПМГ Н. Обрешков 74,22 89,42 21 84,6 26 100,0 18 73,1 22 100,0 19 69,0 132 80,1 19 86,96 0 0,0
3 - Георги Тошков Димитров София СМГ 71,62 73,53 19 76,9 25 96,3 18 73,1 10 47,8 15 55,2 165 100,0 5 26,09 39 97,6
4 - Ирина Юлиянова Софронова София СМГ 70,17 56,48 21 84,6 13 51,9 20 80,8 1 8,7 21 75,9 147 89,2 18 82,61 35 87,8
5 - Калоян Александров Алексиев София СМГ 68,62 91,56 25 100,0 26 100,0 23 92,3 16 73,9 23 82,8 0 0,0 0 0,00 40 100,0
6 - Константин Радосветов Гаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,61 83,99 20 80,8 26 100,0 19 76,9 17 78,3 25 89,7 0 0,0 20 91,30 0 0,0
7 - Петър Петков Христов София СМГ 53,05 64,09 21 84,6 19 74,1 21 84,6 2 13,0 28 100,0 112 68,1 0 0,00 0 0,0
8 - Васил Радков Йорданов София СМГ 50,52 76,59 25 100,0 20 77,8 20 80,8 10 47,8 16 58,6 0 0,0 8 39,13 0 0,0
9 - Александър Ангелов Ангелов София СМГ 49,49 52,43 16 65,4 13 51,9 14 57,7 7 34,8 20 72,4 123 74,7 8 39,13 0 0,0
10 - Димитър Любомиров Любенов София СМГ 47,15 62,94 11 46,2 22 85,2 19 76,9 9 43,5 19 69,0 0 0,0 12 56,52 0 0,0
11 - Вилиана Пламенова Петрова София СМГ 43,78 44,94 9 38,5 13 51,9 20 80,8 1 8,7 17 62,1 150 91,0 3 17,39 0 0,0
12 - Христо Добрев Добрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 43,71 44,62 18 73,1 15 59,3 11 46,2 0 0,0 7 27,6 101 61,4 5 26,09 22 56,1
13 - Радостин Асенов Петров Бургас ПМГ Н. Обрешков 43,70 38,96 15 61,5 12 48,1 11 46,2 0 0,0 8 31,0 157 95,2 5 26,09 16 41,5
14 - Симона Емилиянова Кукова Варна МГ Петър Берон 39,92 46,74 11 46,2 20 77,8 12 50,0 2 13,0 21 75,9 0 0,0 12 56,52 0 0,0
15 - Кристина Веселинова Атанасова Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,01 38,00 14 57,7 12 48,1 11 46,2 0 0,0 6 24,1 121 73,5 6 30,43 0 0,0
16 - Иван Даниелов Иванов София АК 33,08 30,52 15 61,5 13 51,9 0 0,0 1 8,7 15 55,2 144 87,3 0 0,00 0 0,0
17 - Александра Детелинова Неделчева Русе МГ Баба Тонка 32,79 34,08 11 46,2 14 55,6 8 34,6 0 0,0 3 13,8 142 86,1 5 26,09 0 0,0
18 - Мария Светославова Павлова София СМГ 32,73 38,92 12 50,0 13 51,9 13 53,8 0 0,0 3 13,8 109 66,3 5 26,09 0 0,0
19 - Петко Петков Казанджиев В.Търново ПМГ В. Друмев 32,56 23,58 11 46,2 12 48,1 0 0,0 0 0,0 12 44,8 0 0,0 14 65,22 22 56,1
20 - Стефан Ивов Герин София СМГ 31,61 29,22 13 53,8 0 0,0 12 50,0 2 13,0 16 58,6 113 68,7 1 8,70 0 0,0
21 - Асел Ерлановна Исмолдаева Варна МГ Петър Берон 30,76 50,32 13 53,8 17 66,7 20 80,8 0 0,0 12 44,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
22 - Михаил Стоянов Брадинов София СМГ 28,83 37,04 13 53,8 12 48,1 11 46,2 0 0,0 3 13,8 113 68,7 0 0,00 0 0,0
23 - Туан Анх Нгуен София СМГ 28,66 41,13 12 50,0 12 48,1 14 57,7 1 8,7 14 51,7 0 0,0 2 13,04 0 0,0
24 - Светослав Георгиев Василев София СМГ 28,39 34,15 9 38,5 12 48,1 12 50,0 0 0,0 3 13,8 83 50,6 5 26,09 0 0,0
25 - Владислав Ивов Стефанов Плевен МГ Гео Милев 28,00 27,83 0 0,0 11 44,4 13 53,8 2 13,0 14 51,7 0 0,0 0 0,00 24 61,0
26 - Денислав Валентинов Михалев Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,12 32,23 8 34,6 12 48,1 11 46,2 0 0,0 2 10,3 128 77,7 0 0,00 0 0,0
27 - Илия Лазаров Божинов Благоевград ПМГ 23,53 37,57 0 0,0 24 92,6 14 57,7 0 0,0 10 37,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
28 - Теодора Спасова Колева София СМГ 23,07 23,58 11 46,2 12 48,1 0 0,0 0 0,0 1 6,9 123 74,7 1 8,70 0 0,0
29 - Стамо Георгиев Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 21,94 32,19 8 34,6 13 51,9 10 42,3 0 0,0 5 20,7 0 0,0 5 26,09 0 0,0
30 - Андрей Златков Върбанов В. Търново ПМГ Васил Друмев 20,98 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150 91,0 2 13,04 10 26,8
31 - Кристиян Иванов Димитров София СМГ 19,30 18,27 0 0,0 0 0,0 18 73,1 0 0,0 0 0,0 134 81,3 0 0,00 0 0,0
32 - Виктория Иванова Патишева Ямбол МГ Атанас Радев 18,84 22,61 10 42,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 60,2 0 0,00 0 0,0
33 - Мирослав Валериев Стефанов София СМГ 18,25 27,88 11 46,2 0 0,0 16 65,4 0 0,0 9 34,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
34 - Теодор Илиев Илиев София СМГ 18,18 11,54 11 46,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,8 112 68,1 3 17,39 0 0,0
35 - Калин Златков Ангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 18,01 25,64 8 34,6 8 33,3 8 34,6 0 0,0 6 24,1 0 0,0 3 17,39 0 0,0
36 - Милена Веселинова Христова София СМГ 16,92 8,33 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 5 20,7 134 81,3 0 0,00 0 0,0
37 - Георги Лъчезаров Белинчев Благоевград ПМГ 16,40 10,58 10 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,2 118 71,7 0 0,00 0 0,0
38 - Антонина Добрева Минчева София СМГ 16,25 11,54 11 46,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 121 73,5 0 0,00 0 0,0
39 - Кирил Емилов Войнишки София СМГ 16,14 9,62 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 138 83,7 0 0,00 0 0,0
40 - Емил Емилов Инджев Русе МГ Баба Тонка 15,94 12,50 0 0,0 0 0,0 12 50,0 0 0,0 4 17,2 99 60,2 0 0,00 0 0,0
41 - Михаил Мирославов Тодоров София СМГ 15,45 8,65 8 34,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 75,9 2 13,04 0 0,0
42 - Стефани Георгиева Кангалова София НПМГ 15,42 23,08 10 42,3 0 0,0 12 50,0 0 0,0 8 31,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
43 - Александър Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 15,19 22,61 10 42,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 8 31,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
44 - Мирела Мариова Манолова София НПМГ 14,17 24,04 11 46,2 0 0,0 12 50,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
45 - Милен Георгиев Георгиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 14,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 69,3 9 43,48 0 0,0
46 - Христо Георгиев Делев София НПМГ 13,50 22,69 0 0,0 10 40,7 12 50,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
47 - Валентин Петров Илиев Благоевград ПМГ 13,47 9,62 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 69,3 0 0,00 0 0,0
48 - Деница Александрова Асова София НПМГ 13,46 22,61 10 42,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
49 - Кирилка Боянова Дончева Благоевград ПМГ 13,33 12,50 12 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 56,6 0 0,00 0 0,0
50 - Никола Веселинов Димитров Добрич ПМГ Иван Вазов 12,96 7,69 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 72,9 0 0,00 0 0,0
51 - Васил Николаев Василев Плевен МГ Гео Милев 12,82 25,64 7 30,8 8 33,3 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Калина Красимирова Шкендерова София СМГ 12,69 8,65 8 34,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 66,9 0 0,00 0 0,0
53 - Александър Светлозаров Ангелов София СМГ 12,59 6,73 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 110 66,9 0 0,00 0 0,0
54 - Виктор Иванов Кушелиев Бургас ПМГ Н. Обрешкв 12,32 24,64 7 30,8 9 37,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
55 - Виктор Николаев Георгиев София СМГ 12,30 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 20,7 128 77,7 0 0,00 0 0,0
56 - Явор Василев Лаков София СМГ 12,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,2 133 80,7 0 0,00 0 0,0
57 - Василена Любенова Стоянова Плевен МГ Гео Милев 12,22 17,13 0 0,0 4 18,5 12 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 11 29,3
58 - Янита Апосолова Терзиева Казанлък ПМГ 12,01 18,84 0 0,0 10 40,7 8 34,6 0 0,0 5 20,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
59 - Борис Асенов Алексиев София СМГ 11,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 139 84,3 1 8,70 0 0,0
60 - Рени Димитрова Иванова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 11,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,5 15,5 105 63,9 2 13,04 0 0,0
61 - Екатерина Тодорова Терзиева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 11,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 70,5 4 21,74 0 0,0
62 - Стефан Руменов Рачков София СМГ 11,45 7,69 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 60,8 0 0,00 0 0,0
63 - Кристина Тошкова Йотова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 11,23 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 60,2 0 0,00 0 0,0
64 - Калоян Миленов Кръстев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 11,17 1,85 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 71,1 1,5 10,87 0 0,0
65 - Радослав Цветанов Узунов Пловдив ЕГ Пловдив 10,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 72,9 2 13,04 0 0,0
66 - Георги Димитров Славков Благоевград ПМГ 10,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 128 77,7 0 0,00 0 0,0
67 - Любомир Росенов Ценков София СМГ 10,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 24,1 97 59,0 0 0,00 0 0,0
68 - Мая Апостолова Добрева София НПМГ 10,35 20,69 8 34,6 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
69 - Кристиян Владимиров Василев, 9 клас София ПЧМГ 10,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 82,61 0 0,0
70 - Николай Даринов Вълков Пловдив ОМГ Кирил Попов 10,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 108 65,7 1 8,70 0 0,0
71 - Александър Владимиров Георгиев Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 10,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 80,1 0 0,00 0 0,0
72 - Михаил Георгиев Георгиев София СМГ 9,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,2 103 62,7 0 0,00 0 0,0
73 - Николай Богданов Николов София СМГ 9,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 120 72,9 0 0,00 0 0,0
74 - Гергана Ивайлова Денчева Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 85 51,8 3 17,39 0 0,0
75 - Драгослав Пламенов Цветков В. Търново ПМГ В. Друмев 9,94 19,87 0 0,0 8 33,3 11 46,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
76 - Богдан Иванов Симеонов, 9 клас София ПЧМГ 9,78 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 78,26 0 0,0
77 - Петър Маринов Тошев София НПМГ 9,77 16,10 9 38,5 6 25,9 0 0,0 0 0,0 3 13,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
78 - Никола Иванов Иванов София СМГ 9,75 13,46 13 53,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 24,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
79 - Едуард Едуард Кайн София СМГ 9,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 77,7 0 0,00 0 0,0
80 - Юрка Веселова Илиева София СМГ 9,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 110 66,9 0 0,00 0 0,0
81 - Захари Пламенов Аспарухов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 70,5 0,5 6,52 0 0,0
82 - Ралица Венелинова Апостолова Видин ПМГ Екзарх Антим I 9,62 19,23 8 34,6 0 0,0 10 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
83 - Цветелина Милкова Карамфилова Кърджали СОУ П. Р. Славейков 9,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 20,7 91 55,4 0 0,00 0 0,0
84 - Мартин Георгиев Игнатов София НПМГ 9,40 18,80 7 30,8 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
85 - Георги Делянов Генков Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,34 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,5 5,2 100 60,8 1 8,70 0 0,0
86 - Борислав Михайов Димитров София СМГ 9,34 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 74,7 0 0,00 0 0,0
87 - Ирина Георгиева Куртева Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 9,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 74,1 0 0,00 0 0,0
88 - Ростислав Николаев Витанов София СМГ 9,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,8 99 60,2 0 0,00 0 0,0
89 - Кристина Калоянова Димитрова София СМГ 9,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,8 98 59,6 0 0,00 0 0,0
90 - Живко Митков Георгиев Плевен МГ Гео Милев 9,16 15,06 6 26,9 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,04 0 0,0
91 - Емил Георгиев Александров София СМГ 8,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 100 60,8 0 0,00 0 0,0
92 - Виктор Антонов Алексиев Видин ПМГ Екзарх Антим I 8,65 17,31 9 38,5 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
93 - Васил Енчев Минков Сливен ПМГ Добри Чинтулов 8,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 68,7 0 0,00 0 0,0
94 - Десислава Иванова Радкова София СМГ 8,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 68,7 0 0,00 0 0,0
95 - Мина Стефанова Цаковска София СМГ 8,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 68,1 0 0,00 0 0,0
96 - Ралица Георгиева Манолова Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 8,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 68,1 0 0,00 0 0,0
97 - Кристина Цветомирова Павлова Сливен ПМГ Добри Чинтулов 8,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 67,5 0 0,00 0 0,0
98 - Живка Димитрова Димитрова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 8,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 54,2 2 13,04 0 0,0
99 - Илия Петров Кичев София СМГ 8,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,2 82 50,0 0 0,00 0 0,0
100 - Билян Пламенов Гегов Бургас ПМГ Н. Обрешков 8,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 66,9 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS