Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2015 - 2016г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 25 Юни 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:

СМТ макс: СМТ мин:
ЕК макс: ЕК мин:
Оли макс: Оли мин:

ЗАБЕЛЕЖКА: При задаване на различни от приетите параметри, рейтингът на учениците се изчислява коректно спрямо новите параметри. Но сортирането, остава като при параметрите по подразбране!
Тоест, децата не са наредени по текущия рейтинг, изчислен с новозададените параметри!.
Неудобството ще отпадне, когато СМГ съобщи официалните стойности на максималните и минималните параметри за тази година. А сега имате просто възможност да експериментирате с очаквани такива.
Моля, имайте предвид, че рейтингът е неофициален и не е калкулиран на базата на официално подадени данни. Официална информация за приема можете да намерите единствено на сайта на СМГ.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ
1 - Мария Николаева Дренчева ЧСОУ Свети Георги - 42,5 100,00 - - 69 92,9 120 100,0 19 90,0 25 26
2 - Симеон Дойчинов Дочев 107 ОУ - 42 98,85 - - 74 100,0 120 100,0 18 85,0 20 0
3 - Светослав Георгиев Развигоров НУКК - 42,5 100,00 - - 67 90,0 110 87,7 17 80,0 11 46
4 - Божидар Стефанов Маринов ЧОУ Св. София - 41 96,55 - - 67 90,0 115 93,8 21 100,0 7 0
5 - Мила Борисова Дачева 126 ОУ - 41 96,55 - - 67 90,0 105 81,5 10 45,0 19 0
6 - Александър Орлинов Гичев 107 ОУ - 39,5 93,10 - - 69 92,9 115 93,8 7 30,0 2 43
7 - Георги Николаев Илиев 41 ОУ - 38 89,66 - - 53 70,0 115 93,8 13 60,0 21,5 42
8 - Кръстан Асенов Драганов 128 СОУ - 39 91,95 - - 47 61,4 105 81,5 7 30,0 12 0
9 - Биляна Димитрова Димитрова 22 СОУ - 37 87,36 - - 52 68,6 120 100,0 7,5 32,5 0 0
10 - Йоан Александров Александров 48 ОУ - 38 89,66 - - 45 58,6 110 87,7 11 50,0 0 0
11 - Алекс Авгостян Паунчев 6 ОУ - 37 87,36 - - 52 68,6 95 69,1 7 30,0 0 38
12 - Давид Викторов Цаков ЧСОУ ЕСПА - 0 0,00 - - 62 82,9 115 93,8 16 75,0 26 0
13 - Елена Бойкова Димитрова 125 СОУ - 0 0,00 - - 67 90,0 100 75,3 9,5 42,5 26 0
14 - Явор Пламенов Василев 38 ОУ 438,170 36,5 86,21 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 10,5 47,5 20 39
15 - Енислав Станиславов Николов Горна Оряховица 436,741 36,5 86,21 91,914 ЕК, СМТ 67 90,0 115 93,8 9 40,0 0 0
16 - Румен Константинов Павлов НУКК 434,598 36,5 86,21 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 7,5 32,5 0 0
17 - Стефан Галин Грудов 55 СОУ 429,598 36,5 86,21 84,771 ЕК, СМТ 57 75,7 115 93,8 6 25,0 0 0
18 - Михаела Огнянова Андонова 5 ОУ 422,226 36,5 86,21 77,399 ЕК, СМТ 51 67,1 110 87,7 11 50,0 0 33
19 - Евгений Евгениев Гигов 31 СУЧЕМ 421,290 35 82,76 90,256 ЕК, СМТ 69 92,9 110 87,7 0 0,0 0 0
20 - Борис Цветанов Гачевски ЧОУ Веда 420,805 35 82,76 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 9,5 42,5 0 0
21 - Калоян Миленов Димитров 19 СОУ 418,974 35,5 83,91 83,342 ЕК, СМТ 55 72,9 115 93,8 8 35,0 0 0
22 - Марио Иванов Янакиев 34 ОУ 418,425 36,5 86,21 73,598 ЕК, СМТ 50 65,7 105 81,5 9 40,0 0 0
23 - Емил Росенов Байчев 107 ОУ 417,324 34 80,46 95,485 ЕК, СМТ 72 97,1 115 93,8 0 0,0 0 0
24 - Кристиян Марианов Гьорев 40 СОУ 417,170 36 85,06 76,940 ЕК, СМТ 59 78,6 100 75,3 10 45,0 0 0
25 - Марин Христов Христов 38 ОУ 408,523 34 80,46 86,684 ЕК, СМТ 64 85,7 110 87,7 15 70,0 25 31
26 - Александър Боянов Добренов НУ София 407,711 36,5 86,21 62,884 ЕК, СМТ 35 44,3 105 81,5 7 30,0 9 22
27 - Ния Даниелова Димитрова 4 ОУ 405,035 34,5 81,61 78,598 ЕК, СМТ 57 75,7 105 81,5 10 45,0 25,5 40
28 - Петър Стефанов Стефанов 126 ОУ 403,121 34,5 81,61 76,684 ЕК, СМТ 50 65,7 110 87,7 8 35,0 0 0
29 - Лори-Ан Владимирова Цветанова 61 ОУ 400,997 36 85,06 60,767 ЕК, СМТ 45 58,6 90 63,0 8 35,0 0 0
30 - Никола Юлианов Атанасов 12 СОУ 397,343 35,5 83,91 61,711 ЕК, СМТ 42 54,3 95 69,1 0 0,0 0 0
31 - Мария Ганелинова Русинова 6 ОУ 396,388 32,5 77,01 88,342 ЕК, СМТ 62 82,9 115 93,8 9 40,0 25 35
32 - Георги Пламенов Георгиев 118 СОУ 395,757 33 78,16 83,113 ЕК, СМТ 59 78,6 110 87,7 6 25,0 0 0
33 - Дарина Венциславова Павлова 138 СОУ 392,745 35 82,76 61,711 ЕК, СМТ 42 54,3 95 69,1 6,5 27,5 0 0
34 - Милен Мартинов Вучев 55 СОУ 392,114 35,5 83,91 56,481 ЕК, СМТ 39 50,0 90 63,0 7,5 32,5 0 0
35 - Магдалина Чавдарова Михова 51 СОУ 389,189 32 75,86 85,741 ЕК, СМТ 67 90,0 105 81,5 7,5 32,5 0 38
36 - Александра Димитрова Игнатова 125 СОУ 388,696 33,5 79,31 71,455 ЕК, СМТ 47 61,4 105 81,5 8 35,0 14 21
37 - Деян Емилов Михайлов 34 ОУ 387,185 33 78,16 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 9 40,0 0 0
38 - Камен Жерков Жерков 104 ОУ 385,456 35,5 83,91 49,824 ЕК, СМТ 34 42,9 85 56,8 0 0,0 0 0
39 - Десислава Тодорова Манахова 119 СОУ 383,531 32,5 77,01 75,485 ЕК, СМТ 44 57,1 115 93,8 7,5 32,5 0 0
40 - Владимир Радославов Тодоров 45 ОУ 383,309 31 73,56 89,056 ЕК, СМТ 63 84,3 115 93,8 8,5 37,5 0 0
41 - Иван Колев Миневски 81 СОУ 383,072 32,5 77,01 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 8 35,0 0 0
42 - Иванина Венциславова Вълкова 32 СОУ 383,001 35 82,76 51,966 ЕК, СМТ 37 47,1 85 56,8 7 30,0 0 0
43 - Никола Василев Зафиров 119 СОУ 377,524 33,5 79,31 60,282 ЕК, СМТ 40 51,4 95 69,1 6 25,0 17 0
44 - Павел Владимиров Матев 112 ОУ 377,512 30,5 72,41 87,857 ЕК, СМТ 57 75,7 120 100,0 15 70,0 0 0
45 - Гео Геов Калфов ЧСОУ Свети Георги 376,963 31,5 74,71 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 13 60,0 0 27
46 - Александър Илиев Куков 18 СОУ 375,580 31 73,56 81,327 ЕК, Оли 52 68,6 110 87,7 16 75,0 14 0
47 - Владимир Иванов Бакалов 81 СОУ 375,396 30,5 72,41 85,741 ЕК, СМТ 67 90,0 105 81,5 9,5 42,5 19 0
48 - Явор Калинов Неделчев 18 СОУ 374,828 30 71,26 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 9 40,0 0 0
49 - Антоанета Илиянова Петкова 73 СОУ 374,296 32,5 77,01 66,250 ЕК, Оли 25 30,0 120 100,0 7,5 32,5 0 0
50 - Мартин Стефанов Нейков 73 СОУ 373,877 31,5 74,71 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 8 35,0 0 0
51 - Александра Деянова Савова 31 СУЧЕМ 372,760 32 75,86 69,312 ЕК, СМТ 44 57,1 105 81,5 6 25,0 0 0
52 - Велимир Борисов Арабаджиев 56 СОУ 371,990 31,5 74,71 73,139 ЕК, СМТ 58 77,1 95 69,1 7 30,0 0 0
53 - Калоян Калинов Петров 107 ОУ 371,396 31 73,56 77,143 ЕК, СМТ 42 54,3 120 100,0 8,5 37,5 16 0
54 - Магдалена Петрова Вигенина 36 СОУ 369,204 29 68,97 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 0 0,0 23 0
55 - Анди Михайлов Койчев 19 СОУ 367,836 34 80,46 45,996 ЕК, СМТ 20 22,9 95 69,1 4,5 17,5 0 0
56 - Натали Атанасова Николова 133 СОУ 366,817 32 75,86 63,369 ЕК, СМТ 40 51,4 100 75,3 6 25,0 10,5 0
57 - Константин Владимиров Дичев 22 СОУ 366,644 32,5 77,01 58,598 ЕК, СМТ 29 35,7 105 81,5 7 30,0 0 0
58 - Борис Ангелов Ангелов 104 ОУ 365,633 29 68,97 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 8 35,0 7,5 0
59 - Борис Николаев Хаджиев 134 СОУ 365,103 31,5 74,71 66,252 ЕК, СМТ 57 75,7 85 56,8 0 0,0 0 0
60 - Мартин Велизаров Комитски 143 ОУ 364,607 28,5 67,82 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 5 20,0 0 0
61 - Петър Кирилов Гюзелев 128 СОУ 364,077 31 73,56 69,824 ЕК, СМТ 62 82,9 85 56,8 0 0,0 16,5 0
62 - Радостин Радостинов Железчев 107 ОУ 363,738 30,5 72,41 74,083 ЕК, СМТ 55 72,9 100 75,3 6,5 27,5 13 37
63 - Наталия Стефанова Стефанова 61 ОУ 362,603 29,5 70,11 82,143 ЕК, СМТ 49 64,3 120 100,0 9 40,0 0 28
64 - Даниел Георгиев Запрянов 108 СОУ 361,512 30 71,26 76,455 ЕК, СМТ 54 71,4 105 81,5 7,5 32,5 7,5 34
65 - Гергана Иванова Тонева 125 СОУ 361,110 30,5 72,41 71,455 ЕК, СМТ 47 61,4 105 81,5 5,5 22,5 16 0
66 - Християн Николаев Тошев ЧОУ Софроний Врачански 360,956 32,5 77,01 52,910 ЕК, СМТ 34 42,9 90 63,0 0 0,0 0 0
67 - Калоян Людмилов Средков 145 ОУ 360,140 30,5 72,41 70,485 ЕК, СМТ 37 47,1 115 93,8 0 0,0 0 0
68 - Борис Деянов Драголов 109 ОУ 359,937 30,5 72,41 70,282 ЕК, СМТ 54 71,4 95 69,1 7 30,0 0 0
69 - Стоян Иванов Мешов 138 СОУ 359,599 30 71,26 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 7 30,0 0 0
70 - Никола Славчев Чочанов 18 СОУ 358,016 32 75,86 54,568 ЕК, СМТ 32 40,0 95 69,1 7,5 32,5 0 0
71 - Богдан Маринов Галовски Чепеларе 355,479 31 73,56 61,226 ЕК, СМТ 37 47,1 100 75,3 0 0,0 0 0
72 - Драгостин Любомиров Иванов 142 ОУ 355,396 30,5 72,41 65,741 ЕК, СМТ 39 50,0 105 81,5 7 30,0 0 0
73 - Мартин Боянов Цековски 43 ОУ 354,460 29 68,97 78,598 ЕК, СМТ 57 75,7 105 81,5 9 40,0 0 0
74 - Наталия Стоянова Зубева 36 СОУ 354,306 31 73,56 60,053 ЕК, СМТ 44 57,1 90 63,0 7 30,0 0 32
75 - Юлиян Радославов Славчев 145 ОУ 353,983 27,5 65,52 91,914 ЕК, СМТ 67 90,0 115 93,8 11 50,0 0 0
76 - Денимир Николаев Димитров Карлово 353,911 30 71,26 68,854 ЕК, СМТ 52 68,6 95 69,1 12 55,0 0 0
77 - Калоян Владимиров Петков 104 ОУ 353,836 28 66,67 87,169 ЕК, СМТ 69 92,9 105 81,5 8 35,0 0 0
78 - Огнян Димитров Сарафов 120 ОУ 353,178 28,5 67,82 81,914 ЕК, Оли 41 52,9 115 93,8 15 70,0 0 0
79 - Никола Стоилов Стоилов 107 ОУ 352,490 28,5 67,82 81,226 ЕК, СМТ 65 87,1 100 75,3 7,5 32,5 0 0
80 - Йордан Здравков Цанев 138 СОУ 351,776 28,5 67,82 80,511 ЕК, СМТ 64 85,7 100 75,3 8 35,0 0 0
81 - Огнян Ясенов Минов 104 ОУ 351,520 28,5 67,82 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 8 35,0 21 0
82 - Йоана Стойчева Тилева 119 СОУ 351,291 28,5 67,82 80,026 ЕК, СМТ 59 78,6 105 81,5 8 35,0 0 0
83 - Здравко Петров Костов 107 ОУ 351,035 28,5 67,82 79,771 ЕК, СМТ 50 65,7 115 93,8 8 35,0 0 0
84 - Нели Цветанова Цоканова 55 СОУ 350,404 29 68,97 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 8 35,0 0 0
85 - Виктор Валентинов Захариев 125 СОУ 350,404 29 68,97 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 4 15,0 0 0
86 - Светослав Карасимиров Томов 2 СОУ 350,265 28 66,67 83,598 ЕК, СМТ 64 85,7 105 81,5 4 15,0 0 0
87 - Мартин Мартинов Патриков 51 СОУ 349,716 29 68,97 73,854 ЕК, СМТ 59 78,6 95 69,1 0 0,0 0 0
88 - Димитър Анастасов Костенаров 35 СОУ 348,287 29 68,97 72,425 ЕК, СМТ 57 75,7 95 69,1 0 0,0 0 0
89 - Борис Иванов Топалов ЧОУ Св. София 347,776 29 68,97 71,914 ЕК, СМТ 39 50,0 115 93,8 7 30,0 0 0
90 - Елеонор Светлозарова Спасова 104 ОУ 347,309 30,5 72,41 57,654 ЕК, Оли 25 30,0 100 75,3 9 40,0 0 0
91 - Десислав Десиславов Дионисиев ЧОУ Дружба 347,005 28,5 67,82 75,741 ЕК, СМТ 53 70,0 105 81,5 5 20,0 0 27
92 - Емилия Емилова Симеонова 100 ОУ 346,686 29,5 70,11 66,226 ЕК, СМТ 44 57,1 100 75,3 11,5 52,5 0 0
93 - Кирил Антонов Стоилов Меридиан 22 346,235 28 66,67 79,568 ЕК, СМТ 67 90,0 95 69,1 8 35,0 0 0
94 - Яна Тодорова Тодорова 30 СОУ 346,174 29,5 70,11 65,714 ЕК, СМТ 26 31,4 120 100,0 0 0,0 0 25
95 - Теодор Иванов Тодоров 68 СОУ 343,753 27,5 65,52 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 10 45,0 0 0
96 - Борис Галинов Георгиев НСОУ 342,114 29 68,97 66,252 ЕК, СМТ 57 75,7 85 56,8 5,5 22,5 0 0
97 - Борис Петров Илиев 20 ОУ 341,693 28 66,67 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 6 25,0 0 0
98 - Христо Миленов Гаджев 78 СОУ 340,659 29 68,97 64,797 ЕК, СМТ 42 54,3 100 75,3 10 45,0 0 0
99 - Момчил Каменов Дамянов 36 СОУ 340,265 28 66,67 73,598 ЕК, СМТ 50 65,7 105 81,5 8 35,0 0 0
100 - Георги Иванов Георгиев 55 СОУ 340,182 27,5 65,52 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 7 30,0 0 0
Страница 1 от 21 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.


Facebook
Facebook
RSS
RSS