Математика - Национално Класиране за 11 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 24 Юли 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
101 - Костадин Светлинов Гаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,76 73,99 17 66,7 21 81,5 22 100,0 10 47,8 19 74,1 0 0,0 16 100,00 0 0,0
102 - Христо Иванов Попов София СМГ 51,83 67,31 19 74,1 20 77,8 17 78,3 8 39,1 21 81,5 0 0,0 0 0,00 22 63,9
103 - Иван Иванов Ганев София АК 50,64 79,99 22 85,2 26 100,0 14 65,2 15 69,6 22 85,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
104 - Георги Ганелинов Русинов София СМГ 45,68 59,42 14 55,6 20 77,8 19 87,0 3 17,4 17 66,7 0 0,0 0 0,00 21 61,1
105 - Мартин Добринов Иванов В.Търново ПМГ В. Друмев 44,72 26,25 11 44,4 13 51,9 0 0,0 1 8,7 17 66,7 0 0,0 16 100,00 30 86,1
106 - Димитър Здравков Ружев София СМГ 40,20 66,51 24 92,6 20 77,8 16 73,9 4 21,7 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
107 - Мартин Антонов Касаветов Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,84 42,23 13 51,9 13 51,9 14 65,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 64,71 21 61,1
108 - Никола Емилов Лангов София СМГ 35,08 48,87 20 77,8 12 48,1 13 60,9 1 8,7 22 85,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
109 - Малвина Георгиева Божидарова София СМГ 34,82 45,29 17 66,7 17 66,7 10 47,8 0 0,0 11 44,4 0 0,0 8 52,94 0 0,0
110 - Александър Валентинов Иванов София СМГ 27,84 34,38 0 0,0 15 59,3 12 56,5 4 21,7 22 85,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
111 - Дона-Мария Радославова Иванова Русе МГ Баба Тонка 27,44 44,69 13 51,9 18 70,4 12 56,5 0 0,0 10 40,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
112 - Александър Томов Стоилов София СМГ 26,67 38,53 14 55,6 8 33,3 10 47,8 3 17,4 15 59,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
113 - Веселина Евгениева Стефанова Варна МГ Петър Берон 25,97 23,47 8 33,3 13 51,9 0 0,0 1 8,7 14 55,6 0 0,0 0 0,00 20 58,3
114 - Енчо Иванов Мишинев Ямбол МГ Атанас Радев 25,20 50,40 17 66,7 19 74,1 13 60,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
115 - Филип Николаев Ташев София НПМГ 25,15 34,78 18 70,4 7 29,6 8 39,1 0 0,0 11 44,4 0 0,0 2 17,65 0 0,0
116 - Костадин Иванов Бузов София НПМГ 21,91 27,05 13 51,9 6 25,9 6 30,4 0 0,0 6 25,9 0 0,0 6 41,18 0 0,0
117 - Явор Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 21,85 35,59 9 37,0 11 44,4 13 60,9 0 0,0 3 14,8 0 0,0 2 17,65 0 0,0
118 - Росен Росенов Бахтев София СМГ 20,53 26,25 11 44,4 13 51,9 0 0,0 1 8,7 15 59,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
119 - Парашкев Атанасов Катерски София НПМГ 20,47 31,68 14 55,6 10 40,7 6 30,4 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
120 - Антония Иванова Кръстева Добрич ПМГ Иван Вазов 18,90 15,74 9 37,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 88,24 0 0,0
121 - Манол Красимиров Джамбазов София СМГ 16,20 28,70 16 63,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
122 - Виктор Красимиров Костов София СМГ 16,20 30,56 13 51,9 18 70,4 0 0,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
123 - Михаил Петров Стаменов София СМГ 16,20 20,37 10 40,7 10 40,7 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
124 - Мария Тодорова Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 16,08 25,68 4 18,5 10 40,7 9 43,5 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
125 - Борислава Анатолиева Багалийска Кюстендил ПМГ 15,16 21,98 11 44,4 0 0,0 9 43,5 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
126 - Калоян Кънчев Стефанов Казанлък ПМГ Н. Обрешков 13,89 19,44 8 33,3 11 44,4 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
127 - Екатерина Руменова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,50 18,52 11 44,4 7 29,6 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
128 - Радослав Александров Димитров Русе МГ Баба Тонка 12,19 19,97 0 0,0 10 40,7 8 39,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,65 0 0,0
129 - Даниел Маргаритов Шуманов Казанлък ПМГ Н. Обрешков 11,76 23,51 7 29,6 7 29,6 7 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
130 - Александър Златев Сокеров Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,21 15,94 0 0,0 8 33,3 6 30,4 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
131 - Иван Александров Иванов София СМГ 11,11 15,74 11 44,4 4 18,5 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
132 - Ивана Василева Добрич ПМГ Иван Вазов 11,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 88,24 0 0,0
133 - Константин Христов Шейретов София СМГ 9,50 3,26 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,0 16 63,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
134 - Александър Пламенов Самсиев София НПМГ 8,98 17,95 0 0,0 9 37,0 7 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
135 - Симеон Руменов Точев Бургас ПМГ Н.Обрешков 7,87 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
136 - Александър Емилов Иванов София СМГ 7,41 14,81 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
137 - Даниел Анастасов Рохов Бургас ПМГ Н. Обрешков  7,38 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 4 29,41 0 0,0
138 - Иван Иванов Стоянов София СМГ 7,05 12,24 4 18,5 0 0,0 6 30,4 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
139 - Лора Христова Урумова София АК 6,48 12,96 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
140 - Надежда Димитрова Димитрова София 128 СОУ 6,02 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
141 - Лили Цветанова Стефанова Ловеч ПМГ 5,66 7,61 0 0,0 0 0,0 6 30,4 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
142 - Антония Косева Косева Разград ПМГ 5,66 11,31 0 0,0 3 14,8 6 30,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
143 - Дилян Ивов Димитров Враца ПМГ 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
144 - Милен Иванов Василев Враца ПМГ Иван Ценов 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
145 - Олег Антонов Александров Кюстендил ПМГ 5,56 3,70 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
146 - Памела Даниелова Йорданова Велико Търново ПМГ 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
147 - Иван Стефанов Динов Казанлък ПМГ 5,41 10,83 0 0,0 6 25,9 3 17,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
148 - Катя Иванова Ценкова София І АЕГ 5,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10,5 42,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
149 - Маргарита Николова Петрова Кюстендил ПМГ 4,89 9,78 0 0,0 0 0,0 8 39,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
150 - Крум Борисов Гюров София СМГ 4,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9,5 38,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
151 - Анатолий Анатолиев Стоименов София СМГ 4,63 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
152 - Калина Илиева Щерева Враца ПМГ 4,17 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
153 - Теодора Димитрова Пейчева София СМГ 4,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
154 - Пламена Веселинова Петкова Добрич ПМГ Иван Вазов 4,17 8,33 6 25,9 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
155 - Наталия Димитрова Янчева Велико Търново ПМГ Васил Друмев 4,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
156 - Михаела Иванова Попова В. Търново ПМГ Васил Друмев 4,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 2 17,65 0 0,0
157 - Кристиян Георгиев Георгиев Плевен МГ Гео Милев 3,80 7,61 0 0,0 0 0,0 6 30,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
158 - Николай Насков Аврамов Ямбол МГ Атанас Радев 3,70 7,41 5 22,2 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
159 - Тодор Димитров Въргулев Варна МГ Петър Берон 3,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
160 - Даяна Асенова Ангелова Стара Загора ??? 3,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
161 - Александър Александров Василев Ямбол МГ Атанас Радев 3,70 7,41 5 22,2 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
162 - Георги Томов Костов София 91 НЕГ 3,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
163 - Николай Балтаджиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 3,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 29,41 0 0,0
164 - Георги Василев Николов София СМГ 3,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,5 27,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
165 - Емил Александров Тонев София І АЕГ 3,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
166 - Валентин Валентинов Костадинов София НПМГ 3,24 6,48 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
167 - Йордан Кръстев Петров София 91 НЕГ 3,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
168 - Радина Димитрова Иванова Ловеч ПМГ 3,02 3,26 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
169 - Тина Владимирова Владимирова София СМГ 3,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,5 24,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
170 - Тони Тончев Костов Кюстендил ПМГ 2,78 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
171 - Иван Иванов Василев Плевен МГ 2,72 5,43 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
172 - Паолина Стоянова Гаджулова Пловдив ОМГ 2,72 5,43 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
173 - Антонио Мартинов Гугин София СМГ 2,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,5 20,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
174 - Денислав Николаев Минчев Казанлък ПМГ Н. Обрешков 2,48 4,95 2 11,1 0 0,0 1 8,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
175 - Иван Антонов Янев Кюстендил ПМГ 2,31 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
176 - Кристиан Валериев Харалампиев София І АЕГ 2,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
177 - Симона Станимирова Николова София І АЕГ 2,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
178 - Давид Слачов Станиславов Кюстендил ПМГ 2,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
179 - Иван Бойков Лучев Троян СОУ Св. Кл. Охридски 2,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
180 - Пресиян-Мартин Джамбазов Добрич ПМГ Иван Вазов 2,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,65 0 0,0
181 - Мария Карталова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 2,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,65 0 0,0
182 - Александра Ивилинова Йовкова Ловеч ПМГ 2,17 4,35 0 0,0 0 0,0 3 17,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
183 - Тодор Веселинов Тодоров София І АЕГ 2,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,5 16,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
184 - Дейвид Илиандър Димитров София СМГ 2,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,5 16,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
185 - Радмил Радостинов Райчев Разград ПМГ 1,85 3,70 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
186 - Йоан Емилов Костадинов София НПМГ 1,85 3,70 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
187 - Борис Пламенов Ангелов ПМГ Велико Търново 1,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
188 - Мартин Лъчезаров Лазаров Пловдив ОМГ 1,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
189 - Димана Димитрова Игнатова София СМГ 1,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
190 - Димитър Данаилов Джапунов Казанлък ПМГ 1,63 3,26 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
191 - Илина Любомирова Спасова София І АЕГ 1,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
192 - Ния Деянова Костадинова Добрич ПМГ Иван Вазов 1,39 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
193 - Димо Йорданов София АК 0,93 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
 | Страница 2 от 2

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS