Математика - Национално Класиране за 8 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 19 Юни 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Катерина Росенова Василева Благоевград ПМГ 34,18 6,00 4 20,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 16 77,3 148 84,7 39 65,57 0 0,0
2 - Калина Владимирова Стоименова Благоевград ПМГ 18,06 5,00 3 16,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 11 54,5 90 51,7 0 0,00 0 0,0
3 - Александър Николаев Куколев Благоевград ПМГ 12,31 2,00 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 98 56,3 18 31,15 0 0,0
4 - Александр Димитриевич Гергинов Благоевград ПМГ 11,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 48,3 24 40,98 0 0,0
5 - Асен Димитров Плеснев Благоевград ПМГ 9,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 50,0 15 26,23 0 0,0
6 - Красимир Емилов Благоев Благоевград ПМГ 5,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 46,6 0 0,00 0 0,0
7 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 85,03 61,00 24 100,0 25 96,3 23 88,9 13 63,6 15 72,7 175 100,0 48 80,33 28 78,4
8 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 66,14 55,00 7 32,0 23 88,9 14 55,6 18 86,4 19 90,9 149 85,2 54 90,16 0 0,0
9 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 45,88 32,00 6 28,0 13 51,9 19 74,1 0 0,0 11 54,5 154 88,1 42 70,49 0 0,0
10 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,90 19,00 6 28,0 9 37,0 9 37,0 1 9,1 15 72,7 164 93,8 39 65,57 0 0,0
11 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 39,17 25,00 4 20,0 17 66,7 8 33,3 0 0,0 8 40,9 126 72,2 48 80,33 0 0,0
12 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,64 17,00 2 12,0 9 37,0 8 33,3 0 0,0 11 54,5 152 86,9 51 85,25 0 0,0
13 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,42 17,00 4 20,0 7 29,6 10 40,7 0 0,0 10 50,0 118 67,6 45 75,41 0 0,0
14 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,30 24,00 10 44,0 13 51,9 11 44,4 0 0,0 14 68,2 115 65,9 0 0,00 0 0,0
15 - Боряна Пламенова Каракашева Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,25 16,00 0 0,0 8 33,3 8 33,3 0 0,0 6 31,8 134 76,7 30 50,82 0 0,0
16 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,91 9,00 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 10 50,0 106 60,8 45 75,41 0 0,0
17 - Мартина Божидарова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,44 10,00 4 20,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 7 36,4 125 71,6 30 50,82 0 0,0
18 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,98 7,00 3 16,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 5 27,3 107 61,4 39 65,57 0 0,0
19 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,53 23,00 6 28,0 15 59,3 8 33,3 0 0,0 0 0,0 118 67,6 0 0,00 0 0,0
20 - Георги Стефанов Севов Бургас ПМГ Н. Обрешков 20,17 6,00 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 122 69,9 39 65,57 0 0,0
21 - Катрин Александрова Събева Бургас ПМГ Н. Обрешков 18,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 52,3 57 95,08 0 0,0
22 - Йоана Костадинова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 18,14 5,00 0 0,0 3 14,8 2 11,1 0 0,0 0 0,0 102 58,5 36 60,66 0 0,0
23 - Пламена Руменова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,38 9,00 0 0,0 2 11,1 7 29,6 0 0,0 6 31,8 116 66,5 0 0,00 0 0,0
24 - Елена Мирославова Маринова Бургас ПМГ Н. Обрешков 15,14 11,00 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 134 76,7 0 0,00 0 0,0
25 - Надежда Владимирова Никова Бургас ПМГ Н. Обрешков 14,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 62,5 30 50,82 0 0,0
26 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 13,79 9,00 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 73,3 0 0,00 0 0,0
27 - Божидар Валентинов Вангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 55,1 27 45,90 0 0,0
28 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков  11,60 9,00 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
29 - Красимира Мирославова Костова Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 112 64,2 0 0,00 0 0,0
30 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 102 58,5 0 0,00 0 0,0
31 - Никита Владиславович Степанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 149 85,2 0 0,00 0 0,0
32 - Атанас Христов Тошев Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 142 81,3 0 0,00 0 0,0
33 - Радостин Христов Тошев Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 140 80,1 0 0,00 0 0,0
34 - Александър Евелинов Марков Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,91 4,00 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 106 60,8 0 0,00 0 0,0
35 - Красимир Николаев Безин Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,30 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 130 74,4 0 0,00 0 0,0
36 - Златомира Дианова Статева Бургас ПМГ Н. Обрешков 8,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 66,5 0 0,00 0 0,0
37 - Иван Красимиров Митев Бургас ПМГ Н. Обрешков  8,20 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
38 - Георги Атанасов Зайков Бургас ПМГ Н. Обрешков 7,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 56,8 0 0,00 0 0,0
39 - Силвия Радославова Колева Бургас ПМГ Н. Обрешков 5,56 11,00 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
40 - Димитър Владимиров Петров Бургас ПГМЕЕ  4,69 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 37,5 0 0,00 0 0,0
41 - Веселина Янева Кметска Бургас ПМГ Н. Обрешков 3,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
42 - Невена Емилова Христова В. Търново ПМГ Васил Друмев 20,35 9,00 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 48 80,33 0 0,0
43 - Християн Христов Георгиев В. Търново ПМГ Васил Друмев 15,40 6,00 0 0,0 5 22,2 1 7,4 0 0,0 3 18,2 0 0,0 45 75,41 0 0,0
44 - Симеон Пенчев Събев В. Търново ПМГ Васил Друмев 13,31 7,00 0 0,0 1 7,4 6 25,9 0 0,0 5 27,3 0 0,0 27 45,90 0 0,0
45 - Димитър Иренов Иванов В. Търново ПМГ Васил Друмев 9,44 7,00 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 0 0,0
46 - Преслав Даниел Иванов В. Търново ПМГ Васил Друмев 8,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 27 45,90 0 0,0
47 - Дамян Любенов Калбанов В. Търново ПМГ Васил Друмев 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
48 - Данаил Цолов Чергански В. Търново ПМГ Васил Друмев 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
49 - Вилиан Цанев Попов В. Търново ЧПГ Аркус 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
50 - Йордан Мирославов Момински В. Търново ПМГ Васил Друмев 3,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 31,15 0 0,0
51 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 90,02 69,00 19 80,0 26 100,0 24 92,6 19 90,9 21 100,0 151 86,4 60 100,00 25 70,3
52 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 63,91 49,00 11 48,0 23 88,9 13 51,9 13 63,6 18 86,4 144 82,4 54 90,16 0 0,0
53 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 50,10 29,00 15 64,0 16 63,0 13 51,9 0 0,0 13 63,6 145 83,0 45 75,41 0 0,0
54 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 39,54 17,00 3 16,0 4 18,5 13 51,9 0 0,0 11 54,5 149 85,2 54 90,16 0 0,0
55 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 37,84 19,00 5 24,0 11 44,4 8 33,3 0 0,0 7 36,4 130 74,4 54 90,16 0 0,0
56 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 30,61 11,00 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 117 67,0 54 90,16 15 43,2
57 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 28,43 4,00 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 12 59,1 104 59,7 54 90,16 0 0,0
58 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 24,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 144 82,4 54 90,16 0 0,0
59 - Александър Иванов Захариев Варна МГ Петър Берон 19,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 54 90,16 0 0,0
60 - Дочко Антонов Маджаров Варна МГ Петър Берон 16,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 54 90,16 0 0,0
61 - Никола Николов Стоянов Варна МГ Петър Берон 15,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 54 90,16 0 0,0
62 - Любомир Георгиев Стойков Варна МГ Петър Берон 14,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 51 85,25 0 0,0
63 - Станислав Веселинов Василев Варна МГ Петър Берон 13,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 51 85,25 0 0,0
64 - Виктория Ралева Гарджева Варна МГ Петър Берон 12,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 48 80,33 0 0,0
65 - Ралица Николаева Коюва Варна МГ Петър Берон 11,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 0 0,0 42 70,49 0 0,0
66 - Георги Бисеров Добрев Варна МГ Петър Берон 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
67 - Александрян Николай Борисов Варна МГ Петър Берон 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
68 - Мирослав Лъчезаров Маринов Варна МГ Петър Берон 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
69 - Петър Станимиров Колев Варна МГ Петър Берон 10,63 6,00 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
70 - Христо Георгиев Христов Варна МГ Петър Берон 8,81 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
71 - Камелия Каменова Иванова Варна МГ Петър Берон 7,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
72 - Петя Димчева Димитрова Варна МГ Петър Берон 7,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 58,0 0 0,00 0 0,0
73 - Александра Николаева Радева Варна МГ Петър Берон 3,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
74 - Александрина Свиленова Стоянова Велико Търново ПМГ 5,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
75 - Божидар Росенов Станчев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 24,36 5,00 0 0,0 2 11,1 3 14,8 0 0,0 8 40,9 109 62,5 39 65,57 0 0,0
76 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 23,28 11,00 0 0,0 6 25,9 5 22,2 0 0,0 4 22,7 104 59,7 33 55,74 0 0,0
77 - Цветелина Цветанова Георгиева Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 21,79 13,00 0 0,0 10 40,7 3 14,8 0 0,0 11 54,5 112 64,2 0 0,00 0 0,0
78 - Радостина Ивайлова Василева Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 19,67 6,00 0 0,0 4 18,5 2 11,1 0 0,0 2 13,6 93 53,4 36 60,66 0 0,0
79 - Михаил Радославов Коцев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 10,23 1,00 0 0,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 5 27,3 82 47,2 0 0,00 0 0,0
80 - Ивалена Георгева Атанасова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49 28,4 30 50,82 0 0,0
81 - Искра Спасова Петрова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 8,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 79 45,5 0 0,00 0 0,0
82 - Александър Александров Стоянов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 5,54 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 44,3 0 0,00 0 0,0
83 - Християн Момчилов Младенов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 5,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73 42,0 0 0,00 0 0,0
84 - Александра Красимирова Вутова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 5,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70 40,3 0 0,00 0 0,0
85 - Мартин Ивайлов Йолов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 4,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 35,8 0 0,00 0 0,0
86 - Микаел Стефанов Илиев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 4,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 33,0 0 0,00 0 0,0
87 - Радослав Емилов Иванов Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 30,90 13,00 0 0,0 0 0,0 13 51,9 0 0,0 11,5 56,8 136 77,8 36 60,66 0 0,0
88 - Владимир Димитров Лалев         Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 20,86 8,00 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 110 63,1 42 70,49 0 0,0
89 - Николай Ангелов Мъглов Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 19,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,5 29,5 95 54,5 42 70,49 0 0,0
90 - Пламен Венелинов Динев Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 18,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9,5 47,7 70 40,3 36 60,66 0 0,0
91 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 17,73 8,00 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 8 40,9 118 67,6 0 0,00 0 0,0
92 - Татяна Йосифова Друмева Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 17,70 5,00 0 0,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 5 27,3 89 51,1 24 40,98 0 0,0
93 - Венелин Милчев Минчев              Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 14,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,5 25,0 71 40,9 30 50,82 0 0,0
94 - Боряна Делянова Генкова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 13,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 98 56,3 27 45,90 0 0,0
95 - Дария Иванова Иванова  Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 12,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 98 56,3 0 0,00 0 0,0
96 - Ивайло Станимиров Станимиров   Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 10,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 56,8 15 26,23 0 0,0
97 - Ния Велинова Вичева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 10,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 33 55,74 0 0,0
98 - Преслава Павлинова Проданова  Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 7,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 59,7 0 0,00 0 0,0
99 - Виктория Красимирова Гугова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 7,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2,5 15,9 74 42,6 0 0,00 0 0,0
100 - Йончо Иванов Йончев Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 6,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 53,4 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 5 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS