Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 23 Януари 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Кемал Реджепов Тахиров Асеновград СОУ Св. Св. Кирил и Методий 6,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 51,8 0 0,00 0 0,0
2 - Евтим Андонов Иванов Благоевград ПМГ 21,69 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 106 56,0 30 50,82 0 0,0
3 - Васил Бориславов Къдреков Благоевград ПМГ 19,24 13,43 10 40,7 0 0,0 2,5 13,0 0 0,0 0 0,0 84 44,5 33 55,74 0 0,0
4 - Ангел Миланов Димитковски Благоевград ПМГ 16,13 10,19 10 40,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 104 55,0 0 0,00 0 0,0
5 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Ак. С. Корольов 11,13 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 33 55,74 0 0,0
6 - Васил Боцев Благоевград ПМГ 7,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 119 62,8 0 0,00 0 0,0
7 - Георги Атанасов Благоевград ПМГ 7,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 60,7 0 0,00 0 0,0
8 - Виктор Димитров Благоевград ПМГ 7,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 60,2 0 0,00 0 0,0
9 - Виктор Митя Димитров Благоевград ПМГ 6,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
10 - Снежина Любомирова Вангелова Благоевград ПМГ 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
11 - Борислав Георгиев Велев Благоевград ПМГ 4,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
12 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Н. Обрешков 60,63 57,87 21 81,5 19 74,1 19,5 75,9 0 0,0 26 100,0 0 0,0 54 90,16 25 63,4
13 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Н. Обрешков 44,22 42,13 11 44,4 14 55,6 17,5 68,5 0 0,0 26 100,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
14 - Михаела Николова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,58 35,19 14 55,6 10 40,7 11 44,4 0 0,0 15 59,3 0 0,0 36 60,66 0 0,0
15 - Иван Наумов Несторов Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,13 26,85 10 40,7 3 14,8 13 51,9 0 0,0 19 74,1 128 67,5 0 0,00 0 0,0
16 - Любомир Бойков Шойлев Бургас ПМГ Н. Обрешков 29,33 12,04 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 11 44,4 145 76,4 39 65,57 0 0,0
17 - Димитър Антонов Барантиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,35 8,33 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 13 51,9 116 61,3 48 80,33 0 0,0
18 - Михаил Бойков Спасов Бургас ПМГ Н. Обрешков  28,10 17,59 0 0,0 5 22,2 12 48,1 0 0,0 19 74,1 0 0,0 48 80,33 0 0,0
19 - Стефан Тодоров Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков  25,48 13,89 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0 20 77,8 0 0,0 42 70,49 0 0,0
20 - Даниел Ивайлов Николов Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,25 25,46 13 51,9 2 11,1 9,5 38,9 0 0,0 7 29,6 0 0,0 42 70,49 0 0,0
21 - Александър Димитров Калчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,00 34,26 12 48,1 7 29,6 15 59,3 0 0,0 16 63,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
22 - Георги Йорданов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,55 19,44 9 37,0 10 40,7 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 42 70,49 0 0,0
23 - Мариета Петрова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков  19,30 7,41 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 11 44,4 0 0,0 48 80,33 0 0,0
24 - Добринка Гочева Гочева Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,92 12,04 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 39 65,57 0 0,0
25 - Димана Тихомирова Радева Бургас ПМГ Н. Обрешков 15,74 19,44 9 37,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
26 - Диан Дианов Калайджиев Бургас ПМГ Н. Обрешков  15,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 60 100,00 0 0,0
27 - Жаклин Димитрова Проданова Бургас ПМГ Н. Обрешков  14,60 6,94 0 0,0 0 0,0 6,5 27,8 0 0,0 4 18,5 0 0,0 42 70,49 0 0,0
28 - Виолета Панчева Чаталбашева Бургас ПМГ Н. Обрешков  13,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 36 60,66 0 0,0
29 - Мила Янева Гайдурлиева Бургас ПМГ Н. Обрешков  12,28 4,17 0 0,0 0 0,0 3,5 16,7 0 0,0 2 11,1 0 0,0 42 70,49 0 0,0
30 - Александър Иванов Тодоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 101 53,4 0 0,00 0 0,0
31 - Николай Ананиев Жлебинков Бургас ПМГ Н. Обрешков 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
32 - Кристиян Матеев Попов Бургас ПМГ Н. Обрешков 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
33 - София Андонова Сотирова Бургас ПМГ Н. Обрешков 3,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
34 - Атанас Георгиев Михайлов Бургас ПМГ Н. Обрешков 3,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
35 - Христин Христинов Желязков Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 2,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 16,8 0 0,00 0 0,0
36 - Денислав Николаев Караиванов В. Търново ПМГ Васил Друмев 15,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 45 75,41 5 14,6
37 - Иван Александров Караколев В. Търново ПМГ Васил Друмев 14,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 51,9 0 0,0 36 60,66 0 0,0
38 - Цветомир Мирославов Гълъбов В. Търново ПМГ Васил Друмев 10,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 39 65,57 0 0,0
39 - Таня Атанасова Сейкова В. Търново ПМГ 9,72 5,56 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
40 - Адриан Сохейлов Мотахар В. Търново ПМГ Васил Друмев 8,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 33 55,74 0 0,0
41 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 60,29 47,22 15 59,3 19 74,1 14 55,6 0 0,0 20 77,8 127 67,0 48 80,33 27 68,3
42 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 54,75 48,15 15 59,3 11 44,4 23 88,9 0 0,0 19 74,1 154 81,2 54 90,16 0 0,0
43 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 40,28 22,22 8 33,3 8 33,3 5 22,2 0 0,0 19 74,1 131 69,1 54 90,16 0 0,0
44 - Нели Николаева Маркович Варна МГ Петър Берон 29,15 12,50 0 0,0 0 0,0 12,5 50,0 0 0,0 13 51,9 134 70,7 36 60,66 0 0,0
45 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 24,09 23,15 7 29,6 6 25,9 9 37,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 42 70,49 0 0,0
46 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 20,94 12,04 8 33,3 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 130 68,6 30 50,82 0 0,0
47 - Александър Радомиров Драганов Варна МГ Петър Берон 19,76 3,70 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 16 63,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
48 - Силви Мартинова Койчева Варна МГ Петър Берон 19,21 24,54 0 0,0 17 66,7 7,5 31,5 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
49 - Христо Костов Христов Варна МГ Петър Берон 18,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 116 61,3 36 60,66 0 0,0
50 - Александър Тонев Кръстев Варна МГ Петър Берон 17,36 15,28 0 0,0 0 0,0 15,5 61,1 0 0,0 20 77,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
51 - Виктор Илиянов Цачев Варна МГ Петър Берон 17,18 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 60,7 39 65,57 0 0,0
52 - Ангел Недков  Карчев Варна МГ Петър Берон 13,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 52,4 33 55,74 0 0,0
53 - Александър Павлов Петров Варна ГПЧЕ Йоан Екзарх 13,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 53,4 30 50,82 0 0,0
54 - Ирина Михайлова Радева Варна МГ Петър Берон 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
55 - Александър Атанасов Стоилов Варна МГ Петър Берон 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
56 - Йордан Стоянов Червенков Варна МГ Петър Берон 6,15 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 49,2 0 0,00 0 0,0
57 - Ива Маринова Маринова Варна МГ Петър Берон 4,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
58 - Деян Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 40,35 22,69 11 44,4 0 0,0 11,5 46,3 0 0,0 23 88,9 119 62,8 48 80,33 0 0,0
59 - Петър Богданов Тодоров Видин ПМГ 12,96 6,48 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 20 77,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
60 - Вяра Паскалева Паскова Видин ПМГ Екзарх Антим I 11,57 6,48 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 66,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
61 - Надежда Росенова Францева Видин ПМГ Екзарх Антим I 2,31 4,63 1 7,4 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 21,07 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 11 44,4 99 52,4 36 60,66 0 0,0
63 - Христо Иванов Георгиев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 12,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 52,9 30 50,82 0 0,0
64 - Димитър Тодоров Тодоров Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 10,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 49,2 18 31,15 0 0,0
65 - Александър Георгиев Георгиев 9 Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,32 4,63 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 56,0 0 0,00 0 0,0
66 - Йоана Ганкова Манчовска Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 44,5 0 0,00 0 0,0
67 - Виктор Пламенов Венков Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 24,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 66,7 117 61,8 39 65,57 0 0,0
68 - Калоян Боянов Ботев Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 19,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 91 48,2 36 60,66 0 0,0
69 - Мартина Мартин Георгиева Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 16,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10,5 42,6 86 45,5 24 40,98 0 0,0
70 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 15,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 57,1 39 65,57 0 0,0
71 - Маргарита Стефанова Моллова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 15,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 45,0 45 75,41 0 0,0
72 - Иван Петров Цветков Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 13,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,5 20,4 92 48,7 21 36,07 0 0,0
73 - Цвета Огнянова Тодорова Габрово ПМГ 7,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14,5 57,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
74 - Йордан Валентинов Петков Габрово ПМГ 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
75 - Румен Николаев Николаев Габрово ПГ Д-р Василиади 6,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 52,9 0 0,00 0 0,0
76 - Стоян Пламенов Михайлов Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 5,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 41 22,0 0 0,00 0 0,0
77 - Димитър Праматаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 9,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
78 - Йордана Спирова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
79 - Димитър Благоев Праматаров Гоце Делчев ПМГ-Г.Делчев 7,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 56,5 0 0,00 0 0,0
80 - Васил Заимов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
81 - Марина Цуцуманова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
82 - Стефан Пандев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
83 - Денис Изиров Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 6,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 49,7 0 0,00 0 0,0
84 - Денис Кърджалиев Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 6,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 48,7 0 0,00 0 0,0
85 - Ангел Марински Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 0 0,0
86 - Гергана Аврионова Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 5,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 41,4 0 0,00 0 0,0
87 - Александър Шоколаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
88 - Вайде Бърган Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 5,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 40,3 0 0,00 0 0,0
89 - Фатме Кьорава Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 4,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 39,3 0 0,00 0 0,0
90 - Айше Джинджи Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 36,07 0 0,0
91 - Весела Панева Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 2,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 23,6 0 0,00 0 0,0
92 - Найле Комарова Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 2,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 18,3 0 0,00 0 0,0
93 - Соня Щуркова Гоце Делчев НПГ-Г.Делчев 1,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 10,5 0 0,00 0 0,0
94 - Динко Иванов Николов Димитровград ПМГ Иван Вазов 13,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 50,8 33 55,74 0 0,0
95 - Надежда Енчева Цветкова Димитровград ПМГ Иван Вазов 12,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 50,3 30 50,82 0 0,0
96 - Полина Милкова Апостолова Димитровград ПМГ Иван Вазов 12,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 47,1 30 50,82 0 0,0
97 - Татяна Димитрова Ванчева Димитровград ПМГ Иван Вазов 11,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 49,2 27 45,90 0 0,0
98 - Елица Руменова Евтимова Димитровград ПМГ Иван Вазов 10,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 46,6 24 40,98 0 0,0
99 - Здравка Маринова Иванова Димитровград ПМГ Иван Вазов 10,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 46,1 24 40,98 0 0,0
100 - Стивън Пламенов Милев Димитровград ПМГ Иван Вазов 9,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 46,6 18 31,15 0 0,0
Страница 1 от 5 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS