Математика - Национално Класиране за 8 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 25 Юни 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 48,36 23,00 11 48,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0 15 72,7 135 77,3 0 0,00 36 100,0
2 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 74,85 56,00 8 36,0 26 100,0 20 77,8 10 50,0 16 77,3 159 90,9 48 80,33 31 86,5
3 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 85,03 61,00 24 100,0 25 96,3 23 88,9 13 63,6 15 72,7 175 100,0 48 80,33 28 78,4
4 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 90,02 69,00 19 80,0 26 100,0 24 92,6 19 90,9 21 100,0 151 86,4 60 100,00 25 70,3
5 - Ханг Хоанг Та София СМГ 52,30 31,00 5 24,0 21 81,5 10 40,7 0 0,0 12 59,1 109 62,5 48 80,33 25 70,3
6 - Александър Живодаров Василев София СМГ 56,24 25,00 11 48,0 0 0,0 13 51,9 12 59,1 15 72,7 141 80,7 45 75,41 22 62,2
7 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 45,30 9,00 11 48,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 10 50,0 157 89,8 45 75,41 22 62,2
8 - Добрин Марианов Бараков Плевен МГ Гео Милев 64,05 55,00 18 76,0 24 92,6 23 88,9 8 40,9 17 81,8 0 0,0 45 75,41 20 56,8
9 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 59,23 25,00 9 40,0 7 29,6 12 48,1 6 31,8 19 90,9 148 84,7 60 100,00 17 48,6
10 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 70,36 54,00 8 36,0 23 88,9 15 59,3 16 77,3 16 77,3 154 88,1 54 90,16 16 45,9
11 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 77,99 52,00 20 84,0 18 70,4 22 85,2 12 59,1 21 100,0 152 86,9 57 95,08 15 43,2
12 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 30,61 11,00 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 117 67,0 54 90,16 15 43,2
13 - Николина Станиславова Роячки София НПМГ 35,45 19,00 9 40,0 13 51,9 6 25,9 0 0,0 0 0,0 105 60,2 42 70,49 12 35,1
14 - Васил Валентинов Пирински София СМГ 24,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 105 60,2 33 55,74 10 29,7
15 - Евгени Стаев Кайряков София СМГ 75,00 73,00 0 0,0 26 100,0 26 100,0 21 100,0 21 100,0 175 100,0 60 100,00 0 0,0
16 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 66,14 55,00 7 32,0 23 88,9 14 55,6 18 86,4 19 90,9 149 85,2 54 90,16 0 0,0
17 - Петър Емилов Лангов София СМГ 64,08 63,00 19 80,0 26 100,0 25 96,3 12 59,1 16 77,3 175 100,0 0 0,00 0 0,0
18 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 63,91 49,00 11 48,0 23 88,9 13 51,9 13 63,6 18 86,4 144 82,4 54 90,16 0 0,0
19 - Илиян Венциславов Иванов София СМГ 58,77 33,00 18 76,0 16 63,0 9 37,0 8 40,9 18 86,4 134 76,7 54 90,16 0 0,0
20 - Мартин Русланов Германов София СМГ 58,73 39,00 13 56,0 18 70,4 7 29,6 14 68,2 18 86,4 138 79,0 48 80,33 0 0,0
21 - Иво Владиславов Петров София СМГ 52,81 66,00 14 60,0 25 96,3 23 88,9 18 86,4 19 90,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
22 - Спасиян Иванов Тодоров София НПМГ 51,26 33,00 14 60,0 24 92,6 9 37,0 0 0,0 10 50,0 149 85,2 51 85,25 0 0,0
23 - Деница Петрова Павлова София СМГ 50,62 34,00 16 68,0 22 85,2 12 48,1 0 0,0 9 45,5 136 77,8 48 80,33 0 0,0
24 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 50,10 29,00 15 64,0 16 63,0 13 51,9 0 0,0 13 63,6 145 83,0 45 75,41 0 0,0
25 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 48,37 37,00 3 16,0 22 85,2 15 59,3 0 0,0 15 72,7 137 78,4 45 75,41 0 0,0
26 - Александър Ивайлов Милчев София НПМГ 47,87 39,00 14 60,0 12 48,1 11 44,4 16 77,3 15 72,7 0 0,0 48 80,33 0 0,0
27 - Йоан Миленов Минев София СМГ 46,85 39,00 15 64,0 18 70,4 11 44,4 10 50,0 16 77,3 120 68,8 0 0,00 0 0,0
28 - Николай Димитров Митев София АК 46,56 33,00 7 32,0 15 59,3 9 37,0 9 45,5 15 72,7 114 65,3 36 60,66 0 0,0
29 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 45,88 32,00 6 28,0 13 51,9 19 74,1 0 0,0 11 54,5 154 88,1 42 70,49 0 0,0
30 - Гергана Василева Чолакова София СМГ 43,23 18,00 14 60,0 14 55,6 4 18,5 0 0,0 12 59,1 135 77,3 45 75,41 0 0,0
31 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,90 19,00 6 28,0 9 37,0 9 37,0 1 9,1 15 72,7 164 93,8 39 65,57 0 0,0
32 - Александрина Илианова Иванова София СМГ 42,61 25,00 5 24,0 15 59,3 10 40,7 0 0,0 13 63,6 136 77,8 45 75,41 0 0,0
33 - Иван Антонов Андонов София СМГ 41,44 11,00 13 56,0 0 0,0 7 29,6 4 22,7 19 90,9 125 71,6 36 60,66 0 0,0
34 - Димитър Любомиров Спасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 41,13 15,00 10 44,0 0 0,0 11 44,4 4 22,7 15 72,7 139 79,5 39 65,57 0 0,0
35 - София Лъчезарова Матеева София АК 40,29 20,00 9 40,0 14 55,6 6 25,9 0 0,0 11 54,5 141 80,7 39 65,57 0 0,0
36 - Димитър Кръстинов Ангелов София НПМГ 40,22 19,00 6 28,0 12 48,1 7 29,6 0 0,0 14 68,2 135 77,3 42 70,49 0 0,0
37 - Кирил Ивайлов Павлов София СМГ 39,81 6,00 13 56,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 14 68,2 128 73,3 57 95,08 0 0,0
38 - Мария Златкова Палашева София НПМГ 39,74 19,00 13 56,0 10 40,7 9 37,0 0 0,0 12 59,1 95 54,5 42 70,49 0 0,0
39 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 39,54 17,00 3 16,0 4 18,5 13 51,9 0 0,0 11 54,5 149 85,2 54 90,16 0 0,0
40 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 39,17 25,00 4 20,0 17 66,7 8 33,3 0 0,0 8 40,9 126 72,2 48 80,33 0 0,0
41 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 39,16 13,00 8 36,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 11 54,5 141 80,7 54 90,16 0 0,0
42 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 39,15 10,00 10 44,0 10 40,7 0 0,0 0 0,0 14 68,2 131 75,0 51 85,25 0 0,0
43 - Виктория Стоянова Спасова София СМГ 38,83 34,00 8 36,0 22 85,2 8 33,3 4 22,7 15 72,7 0 0,0 36 60,66 0 0,0
44 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,64 17,00 2 12,0 9 37,0 8 33,3 0 0,0 11 54,5 152 86,9 51 85,25 0 0,0
45 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 37,84 19,00 5 24,0 11 44,4 8 33,3 0 0,0 7 36,4 130 74,4 54 90,16 0 0,0
46 - Иван Николаев Николов София АК 37,44 27,00 10 44,0 15 59,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 127 72,7 45 75,41 0 0,0
47 - Атанас Василев Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,58 18,00 9 40,0 8 33,3 10 40,7 0 0,0 0 0,0 146 83,5 57 95,08 0 0,0
48 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,42 17,00 4 20,0 7 29,6 10 40,7 0 0,0 10 50,0 118 67,6 45 75,41 0 0,0
49 - Елена Ивайлова Велева София НПМГ 35,40 15,00 4 20,0 9 37,0 6 25,9 0 0,0 12 59,1 132 75,6 39 65,57 0 0,0
50 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,30 24,00 10 44,0 13 51,9 11 44,4 0 0,0 14 68,2 115 65,9 0 0,00 0 0,0
51 - Катерина Росенова Василева Благоевград ПМГ 34,18 6,00 4 20,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 16 77,3 148 84,7 39 65,57 0 0,0
52 - Александър Ангелов Желязков София АК 33,79 30,00 3 16,0 17 66,7 13 51,9 0 0,0 10 50,0 150 85,8 0 0,00 0 0,0
53 - Тодор Пенев Христов София СМГ 33,54 33,00 3 16,0 22 85,2 11 44,4 0 0,0 11 54,5 119 68,2 0 0,00 0 0,0
54 - Гавраил Иванов Димов Добрич ПМГ Иван Вазов 32,89 19,00 4 20,0 4 18,5 9 37,0 6 31,8 21 100,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
55 - Матей Костадинов Петков София НПМГ 32,86 21,00 6 28,0 21 81,5 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 51 85,25 0 0,0
56 - Севда Хараламбиева Мочева София НПМГ 32,67 4,00 7 32,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 13 63,6 108 61,9 51 85,25 0 0,0
57 - Лазарина Живкова Попова София СМГ 32,45 7,00 14 60,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 8 40,9 128 73,3 33 55,74 0 0,0
58 - Велизара Боянова Захариева София НПМГ 32,32 17,00 10 44,0 13 51,9 4 18,5 0 0,0 8 40,9 100 57,4 27 45,90 0 0,0
59 - Далия Джафар Саид Филфил Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,74 9,00 8 36,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 106 60,8 39 65,57 0 0,0
60 - Радослав Емилов Иванов Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 30,90 13,00 0 0,0 0 0,0 13 51,9 0 0,0 11,5 56,8 136 77,8 36 60,66 0 0,0
61 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 30,08 32,00 5 24,0 0 0,0 17 66,7 15 72,7 16 77,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 29,94 20,00 3 16,0 13 51,9 7 29,6 0 0,0 12 59,1 145 83,0 0 0,00 0 0,0
63 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 29,55 1,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 15 72,7 147 84,1 42 70,49 0 0,0
64 - Елена Николаева Кескинова София СМГ 29,50 0,00 6 28,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 161 92,0 42 70,49 0 0,0
65 - Екатерина Борисова Иванова Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,92 15,00 3 16,0 15 59,3 0 0,0 0 0,0 6 31,8 111 63,6 36 60,66 0 0,0
66 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 28,58 8,00 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 12 59,1 132 75,6 36 60,66 0 0,0
67 - Джемма Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 28,51 13,00 9 40,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 75,6 36 60,66 0 0,0
68 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 28,43 4,00 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 12 59,1 104 59,7 54 90,16 0 0,0
69 - Боряна Пламенова Каракашева Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,25 16,00 0 0,0 8 33,3 8 33,3 0 0,0 6 31,8 134 76,7 30 50,82 0 0,0
70 - Момчил Генов Генов София НПМГ 28,08 13,00 2 12,0 7 29,6 6 25,9 0 0,0 6 31,8 104 59,7 39 65,57 0 0,0
71 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,91 9,00 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 10 50,0 106 60,8 45 75,41 0 0,0
72 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 27,59 14,00 8 36,0 6 25,9 8 33,3 0 0,0 0 0,0 113 64,8 36 60,66 0 0,0
73 - Мартина Божидарова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,44 10,00 4 20,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 7 36,4 125 71,6 30 50,82 0 0,0
74 - Елена Бойкова Недялкова София НПМГ 26,75 10,00 6 28,0 5 22,2 5 22,2 0 0,0 8 40,9 104 59,7 24 40,98 0 0,0
75 - Иван Нейков Пелтеков София СМГ 26,64 0,00 7 32,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 153 87,5 45 75,41 0 0,0
76 - Кристиян Светлозаров Стоянов София СМГ 25,82 0,00 10 44,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 123 70,5 33 55,74 0 0,0
77 - Красимир Орлинов  Маринов София НПМГ 25,12 11,00 4 20,0 6 25,9 5 22,2 0 0,0 4 22,7 86 49,4 36 60,66 0 0,0
78 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,98 7,00 3 16,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 5 27,3 107 61,4 39 65,57 0 0,0
79 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 24,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 144 82,4 54 90,16 0 0,0
80 - Гергана Драгомирова Пейкова София АК 24,92 12,00 4 20,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 14 68,2 110 63,1 0 0,00 0 0,0
81 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 24,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 119 68,2 45 75,41 0 0,0
82 - Руслан Красимиров Найденов Пловдив ОМГ Кирил Попов 24,70 8,00 9 40,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 63,6 36 60,66 0 0,0
83 - Божидар Росенов Станчев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 24,36 5,00 0 0,0 2 11,1 3 14,8 0 0,0 8 40,9 109 62,5 39 65,57 0 0,0
84 - Борислав Мартинов Минчев София НПМГ 24,13 4,00 3 16,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 8 40,9 82 47,2 42 70,49 0 0,0
85 - Кристиян Пламенов Спиров София 91 НЕГ 24,02 0,00 2 12,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 138 79,0 33 55,74 0 0,0
86 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,53 23,00 6 28,0 15 59,3 8 33,3 0 0,0 0 0,0 118 67,6 0 0,00 0 0,0
87 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 23,28 11,00 0 0,0 6 25,9 5 22,2 0 0,0 4 22,7 104 59,7 33 55,74 0 0,0
88 - Божидар Панайотов Андонов Сливен ПМГ Добри Чинтулов 22,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 123 70,5 39 65,57 0 0,0
89 - Ивет Ивайлова Станчева София СМГ 22,05 0,00 10 44,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 112 64,2 0 0,00 0 0,0
90 - Цветелина Цветанова Георгиева Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 21,79 13,00 0 0,0 10 40,7 3 14,8 0 0,0 11 54,5 112 64,2 0 0,00 0 0,0
91 - Асен Светлинов Марков София СМГ 21,64 12,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 13 63,6 107 61,4 0 0,00 0 0,0
92 - Катерина Маринова Кунева София СМГ 21,26 9,00 4 20,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 12 59,1 94 54,0 0 0,00 0 0,0
93 - Владимир Димитров Лалев         Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 20,86 8,00 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 110 63,1 42 70,49 0 0,0
94 - Йоан Димитров Панайотов София СМГ 20,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 114 65,3 33 55,74 0 0,0
95 - Кирил Василев Василев Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,76 17,00 9 40,0 9 37,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
96 - Ния Владимирова Младенова Пловдив ЕГ Иван  Вазов 20,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 95 54,5 30 50,82 0 0,0
97 - Яна Ивайлова Иванова София СМГ 20,50 0,00 3 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 108 61,9 21 36,07 0 0,0
98 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 20,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 145 83,0 48 80,33 0 0,0
99 - Мирослав Йорданов Йорданов Ямбол МГ Атанас Радев 20,40 2,00 6 28,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 58,5 39 65,57 0 0,0
100 - Невена Емилова Христова В. Търново ПМГ Васил Друмев 20,35 9,00 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 48 80,33 0 0,0
Страница 1 от 5 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS