Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 25 Юни 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Есенен Математически Турнир - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 51,73 78,46 26 100,0 20 77,8 24 92,6 9 43,5 26 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
2 - Евгени Стаев Кайряков 9 София СМГ 12,50 25,00 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
3 - Борис Александров Барбов София СМГ 54,65 66,67 24 92,6 19 74,1 26 100,0 0 0,0 22 85,2 162 85,3 0 0,00 0 0,0
4 - Иван-Александър Веселинов Мавров София СМГ 84,69 72,42 23 88,9 21 81,5 23 88,9 6 30,4 26 100,0 190 100,0 60 100,00 35 87,8
5 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 37,27 51,39 23 88,9 16 63,0 13,5 53,7 0 0,0 24 92,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
6 - Георги Мирославов Александров София СМГ 75,34 63,79 21 81,5 18 70,4 17,5 68,5 7 34,8 25 96,3 139 73,3 54 90,16 35 87,8
7 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Н. Обрешков 60,63 57,87 21 81,5 19 74,1 19,5 75,9 0 0,0 26 100,0 0 0,0 54 90,16 25 63,4
8 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 60,55 77,11 21 81,5 20 77,8 20,5 79,6 15 69,6 26 100,0 144 75,9 0 0,00 0 0,0
9 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 83,00 69,67 20 77,8 20 77,8 20,5 79,6 9 43,5 26 100,0 162 85,3 60 100,00 40 100,0
10 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 52,83 46,30 19 74,1 18 70,4 10 40,7 0 0,0 24 92,6 141 74,3 42 70,49 0 0,0
11 - Иван Недков Кирев София СМГ 52,38 53,70 19 74,1 19 74,1 17 66,7 0 0,0 16 63,0 106 56,0 51 85,25 0 0,0
12 - Александра Александрова Савова София СМГ 40,43 18,52 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 96,3 138 72,8 48 80,33 0 0,0
13 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 75,74 78,99 18 70,4 19 74,1 23 88,9 18 82,6 25 96,3 127 67,0 45 75,41 20 51,2
14 - Ива Ивалинова Иванова  Плевен МГ Гео Милев 55,54 42,13 18 70,4 7 29,6 17,5 68,5 0 0,0 21 81,5 142 74,9 54 90,16 11 29,3
15 - Евелина Александрова Костадинова София СМГ 49,71 40,28 18 70,4 8 33,3 14,5 57,4 0 0,0 24 92,6 130 68,6 45 75,41 0 0,0
16 - Иво Томас Зерков София СМГ 49,18 25,93 18 70,4 8 33,3 0 0,0 0 0,0 23 88,9 122 64,4 51 85,25 20 51,2
17 - Александър Стоянов Бакалов София СМГ 24,65 16,67 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 64,9 39 65,57 0 0,0
18 - Люба Венелинова Конова София СМГ 64,31 58,98 16 63,0 14 55,6 26 100,0 3 17,4 26 100,0 149 78,5 60 100,00 0 0,0
19 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 60,29 47,22 15 59,3 19 74,1 14 55,6 0 0,0 20 77,8 127 67,0 48 80,33 27 68,3
20 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 54,75 48,15 15 59,3 11 44,4 23 88,9 0 0,0 19 74,1 154 81,2 54 90,16 0 0,0
21 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 54,67 51,25 15 59,3 18 70,4 17 66,7 1 8,7 26 100,0 140 73,8 0 0,00 23 58,5
22 - Елинор Валериева Сергеева София СМГ 49,50 39,81 15 59,3 14 55,6 11 44,4 0 0,0 21 81,5 114 60,2 57 95,08 0 0,0
23 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 54,16 29,63 14 55,6 0 0,0 16 63,0 0 0,0 24 92,6 149 78,5 42 70,49 29 73,2
24 - Михаела Николова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,58 35,19 14 55,6 10 40,7 11 44,4 0 0,0 15 59,3 0 0,0 36 60,66 0 0,0
25 - Петър Красимиров Коцев Добрич ПМГ Иван Вазов 32,42 25,93 14 55,6 5 22,2 6 25,9 0 0,0 22 85,2 0 0,0 42 70,49 0 0,0
26 - Здравко Пламенов Иванов София СМГ 31,64 22,22 14 55,6 8 33,3 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 54 90,16 0 0,0
27 - Ясен Димитров Шопов София Първа АЕГ 10,19 13,89 14 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
28 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 58,61 35,97 13 51,9 6 25,9 14,5 57,4 1 8,7 26 100,0 154 81,2 54 90,16 21 53,7
29 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 50,67 40,14 13 51,9 12 48,1 13 51,9 1 8,7 25 96,3 148 78,0 42 70,49 0 0,0
30 - Филип Красимиров Стоянов София СМГ 46,69 28,56 13 51,9 0 0,0 13,5 53,7 1 8,7 26 100,0 131 69,1 54 90,16 0 0,0
31 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 31,95 20,37 13 51,9 7 29,6 0 0,0 0 0,0 23 88,9 0 0,0 51 85,25 0 0,0
32 - Даниел Ивайлов Николов Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,25 25,46 13 51,9 2 11,1 9,5 38,9 0 0,0 7 29,6 0 0,0 42 70,49 0 0,0
33 - Виктор Георгиев Върбанов Шумен ПМГ Н.Попович 18,06 12,96 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 92,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
34 - Радомир Радославов Пеев София СМГ 67,57 55,74 12 48,1 26 100,0 14,5 57,4 3 17,4 25 96,3 138 72,8 45 75,41 29 73,2
35 - Кирил Каменов Трифонов София СМГ 53,25 45,37 12 48,1 19 74,1 15 59,3 0 0,0 25 96,3 138 72,8 45 75,41 0 0,0
36 - Златомир Георгиев Папазов София АК 50,40 40,28 12 48,1 8 33,3 20,5 79,6 0 0,0 21 81,5 143 75,4 51 85,25 0 0,0
37 - Христо Ивайлов Михайлов София СМГ 39,09 24,07 12 48,1 0 0,0 12 48,1 0 0,0 18 70,4 134 70,7 45 75,41 0 0,0
38 - Людмил Петров Стаменов София СМГ 36,90 12,04 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 92,6 150 79,1 45 75,41 0 0,0
39 - Гергана Пламенова Николова София СМГ 32,76 12,04 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 63,0 134 70,7 48 80,33 0 0,0
40 - Йоана Николаева Николова София АК 31,03 40,74 12 48,1 12 48,1 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
41 - Александър Димитров Калчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,00 34,26 12 48,1 7 29,6 15 59,3 0 0,0 16 63,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
42 - Добринка Гочева Гочева Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,92 12,04 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 39 65,57 0 0,0
43 - Александра Александрова Костадинова София СМГ 47,38 40,28 11 44,4 15 59,3 14,5 57,4 0 0,0 20 77,8 132 69,6 42 70,49 0 0,0
44 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Н. Обрешков 44,22 42,13 11 44,4 14 55,6 17,5 68,5 0 0,0 26 100,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
45 - Деян Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 40,35 22,69 11 44,4 0 0,0 11,5 46,3 0 0,0 23 88,9 119 62,8 48 80,33 0 0,0
46 - Петър Петров Константинов София СМГ 35,37 16,67 11 44,4 5 22,2 0 0,0 0 0,0 16 63,0 129 68,1 51 85,25 0 0,0
47 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 33,01 11,11 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 92,6 107 56,5 42 70,49 0 0,0
48 - Николай Евгениев Благоев София АК 21,32 11,11 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 65,4 36 60,66 0 0,0
49 - Петьо Даниелов Манев София СМГ 17,19 11,11 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 40,7 99 52,4 0 0,00 0 0,0
50 - Калин Ваклинов Върбанов София СМГ 9,26 11,11 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
51 - Йоан Георгиев Саламбашев Пловдив ОМГ Кирил Попов 45,96 29,63 10 40,7 6 25,9 13 51,9 0 0,0 18 70,4 122 64,4 42 70,49 17 43,9
52 - Никола Иванов Секулов София СМГ 38,52 25,97 10 40,7 0 0,0 9 37,0 5 26,1 25 96,3 80 42,4 39 65,57 0 0,0
53 - Борис Петров Божинов София СМГ 31,29 10,19 10 40,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 70,4 102 53,9 51 85,25 0 0,0
54 - Иван Наумов Несторов Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,13 26,85 10 40,7 3 14,8 13 51,9 0 0,0 19 74,1 128 67,5 0 0,00 0 0,0
55 - Васил Бориславов Къдреков Благоевград ПМГ 19,24 13,43 10 40,7 0 0,0 2,5 13,0 0 0,0 0 0,0 84 44,5 33 55,74 0 0,0
56 - Ангел Миланов Димитковски Благоевград ПМГ 16,13 10,19 10 40,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 104 55,0 0 0,00 0 0,0
57 - Данаил Веселинов Гушев София І АЕГ 6,94 10,19 10 40,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
58 - Иван Александров Дурев София СМГ 42,79 35,19 9 37,0 12 48,1 14 55,6 0 0,0 21 81,5 122 64,4 33 55,74 0 0,0
59 - Константин Найденов Господинов Русе МГ Баба Тонка 32,42 31,48 9 37,0 7 29,6 15 59,3 0 0,0 16 63,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
60 - Кристиян Даниелов Христов София СМГ 24,95 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 59,3 71 37,7 39 65,57 0 0,0
61 - Георги Йорданов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,55 19,44 9 37,0 10 40,7 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 42 70,49 0 0,0
62 - Симона Даниелова Барокова София АК 24,28 31,94 9 37,0 13 51,9 9,5 38,9 0 0,0 0 0,0 126 66,5 0 0,00 0 0,0
63 - Александър Димитров Панчев София 73 СОУ 21,47 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 131 69,1 39 65,57 0 0,0
64 - Любен Валериев Тодоров София СМГ 16,23 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 27,2 39 65,57 0 0,0
65 - Димана Тихомирова Радева Бургас ПМГ Н. Обрешков 15,74 19,44 9 37,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
66 - Баян Стефанов Карапенчев София СМГ 13,44 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
67 - Мария Бориславова Петкова София I АЕГ 13,43 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 70,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
68 - Теодор Тодоров Попов Пловдив ОМГ Кирил Попов 40,39 34,72 8 33,3 12 48,1 14,5 57,4 0 0,0 15 59,3 103 54,5 42 70,49 0 0,0
69 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 40,28 22,22 8 33,3 8 33,3 5 22,2 0 0,0 19 74,1 131 69,1 54 90,16 0 0,0
70 - Александър Велизар Чернев София СМГ 32,48 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 63,0 121 63,9 36 60,66 15 39,0
71 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 31,36 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 77,8 122 64,4 45 75,41 0 0,0
72 - Радимир Станимиров Ганчев София СМГ 28,26 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 51,9 124 65,4 45 75,41 0 0,0
73 - Манол Валериев Георгиев София СМГ 27,92 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 63,0 107 56,5 42 70,49 0 0,0
74 - Ирена Венкова Кадишева Ямбол МГ Атанас Радев 27,86 21,76 8 33,3 5 22,2 7,5 31,5 0 0,0 0 0,0 105 55,5 48 80,33 0 0,0
75 - Владимир Александров Николов Русе МГ Баба Тонка 24,62 12,96 8 33,3 4 18,5 0 0,0 0 0,0 9 37,0 99 52,4 33 55,74 0 0,0
76 - Евтим Андонов Иванов Благоевград ПМГ 21,69 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 106 56,0 30 50,82 0 0,0
77 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 20,94 12,04 8 33,3 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 130 68,6 30 50,82 0 0,0
78 - Ива Димитрова Атанасова София НПМГ 18,15 19,91 8 33,3 8 33,3 2,5 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
79 - Христо Георгиев Добриков София СМГ 14,21 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 103 54,5 0 0,00 0 0,0
80 - Божидар Томиславов Русев София Първа АЕГ 7,87 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
81 - Красимир Красимиров Дюлгеров София Първа АЕГ 4,17 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
82 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 24,09 23,15 7 29,6 6 25,9 9 37,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 42 70,49 0 0,0
83 - Васил Живков Великов София 73 СОУ 22,39 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 37,0 98 51,8 36 60,66 0 0,0
84 - Мариела Руменова Романова Плевен МГ Гео Милев 14,22 12,04 7 29,6 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
85 - Веселин Емилов Симеонов София СМГ 8,80 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
86 - Владислав Даниелов Йотков София СМГ 6,94 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
87 - Валенто Александров Александров София СМГ 3,70 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
88 - Вяра Паскалева Паскова Видин ПМГ Екзарх Антим I 11,57 6,48 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 66,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
89 - Никола Иванов Ласков София НПМГ 10,21 6,48 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
90 - Красимир Севдалинов Калоянов Шумен ПМГ Н.Попович 2,78 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
91 - Любомира Георгиева Алексова София Първа АЕГ 2,78 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
92 - Юлиана Красенова Тодорова Шумен ПМГ Н.Попович 2,78 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
93 - Климент Стоянов Бербатов София СМГ 2,78 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
94 - Емилиян Жасминов Попов Ямбол МГ Атанас Радев 11,45 13,89 4 18,5 5 22,2 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 36,07 0 0,0
95 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Ак. С. Корольов 11,13 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 33 55,74 0 0,0
96 - Иван Ивайлов Димитров София СМГ 2,31 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
97 - Александрина Пламенова Карадалиева Добрич ПМГ Иван Вазов 13,43 5,56 3 14,8 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
98 - Кристиан Красимиров Деянов Ямбол МГ Атанас Радев 9,39 5,56 3 14,8 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 52,9 0 0,00 0 0,0
99 - Паулина Павлинова Иванова Шумен ПМГ Н.Попович 1,85 3,70 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
100 - Ивет Кръстева Васева София НПМГ 15,16 8,33 2 11,1 5 22,2 0 0,0 0 0,0 13 51,9 0 0,0 21 36,07 0 0,0
Страница 1 от 5 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS