Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 18 Септември 2019 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
101 - Димитър Стоилов Тодоров Пловдив ОМГ Кирил Попов 27,01 8,00 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 9 47,6 142 81,3 27 53,85 0 0,0
102 - Цвета Ивова Радославова София ЧОУ Св.София 25,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 128 73,3 42 82,69 0 0,0
103 - Рангел Леонидов Плачков София 107 ОУ 25,44 12,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 9 47,6 104 59,7 24 48,08 0 0,0
104 - Георги Николаев Атанасов Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,10 11,00 3 20,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 9 47,6 127 72,7 0 0,00 0 0,0
105 - Страхил Георгиев Пейков Бургас ПМГ Н. Обрешков 22,79 8,00 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 9 47,6 103 59,1 21 42,31 0 0,0
106 - Преслав Валериев Милетиев София СМГ 20,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 110 63,1 27 53,85 0 0,0
107 - Здравко Здравков Въндев Сливен ПМГ Добри Чинтулов 18,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 117 67,0 18 36,54 0 0,0
108 - Христо Георгиев Маринов София СМГ 18,13 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 96 55,1 21 42,31 0 0,0
109 - Преслава Пламенова Петрова Русе МГ Баба Тонка 17,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 91 52,3 21 42,31 0 0,0
110 - Даниел Пламенов Манчевски София СМГ 17,54 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 108 61,9 15 30,77 0 0,0
111 - Красимира Данаилова Каменова София ЧОУ Св.София 13,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 105 60,2 0 0,00 0 0,0
112 - Дилян Тодоров Павлов Айтос СОУ Христо Ботев 12,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 27 53,85 0 0,0
113 - Теодор Свиленов Маслянков София 107 ОУ 11,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 24 48,08 0 0,0
114 - Кристиан Николаев Иванов Варна МГ Петър Берон 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
115 - Кристиян Пейчев Колев Бургас ПМГ Н. Обрешков 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
116 - Йолина Пламенова Георгиева Пловдив ОМГ 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
117 - Мирослава Запрянова Аргилашка Пловдив ОМГ 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
118 - Мартин Руменов Николов Варна ОУ Цар Симеон I 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
119 - Димитър Петков Кирков Пловдив ОМГ 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
120 - Стилиян Цветанов Иванов Казанлък ПМГ 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
121 - Адриана Георгиева Бунджулова Перник ОУ Св.Иван Рилски 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
122 - Елена Йорданова Йорданова Перник ОУ Св.Иван Рилски 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
123 - Станислав Георгиев Тодоров София СМГ 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
124 - Филип Ивайлов Марков София СМГ 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
125 - Иван Мирославов Пенев Шумен ПМГ Н.Попович 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 47,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
126 - Теодор Павлов Селимов Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,96 13,00 0 0,0 0 0,0 13 51,9 0 0,0 8 42,9 143 81,8 36 71,15 0 0,0
127 - Иво Станиславов Йорданов София ПЧМГ 27,14 12,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 8 42,9 116 66,5 30 59,62 0 0,0
128 - Павел Василев Георгиев София СМГ 26,08 0,00 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 133 76,1 30 59,62 0 0,0
129 - Даниел Христов Янков Димитровград ПМГ Иван Вазов 25,40 12,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 8 42,9 122 69,9 21 42,31 0 0,0
130 - Александър Богданов Хартарски София СМГ 23,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 115 65,9 42 82,69 0 0,0
131 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 22,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 121 69,3 36 71,15 0 0,0
132 - Тея Мирославова Касабова Силистра ОУ Отец Паисий 22,36 10,00 0 0,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 8 42,9 108 61,9 0 0,00 12 33,3
133 - Константин Петков Дилчев София СМГ 21,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 112 64,2 33 65,38 0 0,0
134 - Мирела Галинова Генкова Варна МГ Петър Берон 20,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 106 60,8 30 59,62 0 0,0
135 - Александър Асенов Илиев София 107 ОУ 20,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 116 66,5 27 53,85 0 0,0
136 - Емил Добромиров Чолаков Пловдив ОУ Елин Пелин 18,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 96 55,1 24 48,08 0 0,0
137 - Алперен Илкер Гюнджан София ЧСОУ Евростар 16,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 45 88,46 0 0,0
138 - Мария Еманоилова Зъбова София ЧСОУ Евростар 15,69 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 42 82,69 0 0,0
139 - Кристиян Каменов Чолаков Кърджали СОУ П. Р. Славейков 15,27 4,00 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 8 42,9 106 60,8 0 0,00 0 0,0
140 - Илиян Николаев Николов София СМГ 13,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 117 67,0 0 0,00 0 0,0
141 - Калоян Бойчев Арнаудов София СМГ 11,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 91 52,3 0 0,00 0 0,0
142 - Никола Константинов Коларов Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,38 12,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
143 - Йоана Пеева Дончева Пловдив ОМГ 8,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 10 28,2
144 - Катерина Илкова Георгиева Варна МГ Петър Берон 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
145 - Адриана Борисова Гошева Пловдив ОМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
146 - Денис Бюлентов Хамди Варна МГ Петър Берон 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
147 - Георги Сергеев Лацев София СМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
148 - Димина Живкова Димитрова София СМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
149 - Кристиана Спасова Киримова Варна СОУ Найден Геров 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
150 - Христо Валериев Съртмаджиев Стара Загора ПМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
151 - Валентин Валентинов Тачев София СМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
152 - Петко Михайлов Миков София 32 СОУ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
153 - Михаела Георгиева Георгиева София 134 СОУ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
154 - Христо Анит Христов София СМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
155 - Мануил Янков Илиев София СМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
156 - Лъчезар Венциславов Стойчев Русе МГ Баба Тонка 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
157 - Божидар Славчев Костов София СМГ 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
158 - Георги Георгиев Йорданов Варна МГ Петър Берон 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
159 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 28,90 0,00 11 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 152 86,9 0 0,00 17 46,2
160 - Димитър Христов Данов  Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,71 13,00 0 0,0 0 0,0 13 51,9 0 0,0 7 38,1 104 59,7 24 48,08 0 0,0
161 - Вая Симеонова Григорова София СМГ 21,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 141 80,7 27 53,85 0 0,0
162 - Ина Пертова Нацева София ЧОУ Св.София 19,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 102 58,5 30 59,62 0 0,0
163 - Димитър Михайлов Михайлов София 125 СОУ 19,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 119 68,2 24 48,08 0 0,0
164 - Нели Динкова Митева София СМГ 19,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 107 61,4 27 53,85 0 0,0
165 - Никола Николаев Тодоров София ПЧМГ 13,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 125 71,6 0 0,00 0 0,0
166 - Божидар Станимиров Балабанов Пловдив ОМГ Кирил Попов 12,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 33 65,38 0 0,0
167 - Кристина Богданова Николова София СМГ 12,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 113 64,8 0 0,00 0 0,0
168 - Александър Росенов Орешков София СМГ 11,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 95 54,5 0 0,00 0 0,0
169 - Иван Радославов Велков Враца СОУ Никола Войводов 11,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 90 51,7 0 0,00 0 0,0
170 - Михаил Делянов Щерев Варна ОУ П. Р. Славейков 11,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 88 50,6 0 0,00 0 0,0
171 - Георги Георгиев Иванов Варна МГ Петър Берон 10,78 12,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
172 - Андрей Ивайлов Триндафков Варна ОУ Христо Смирненски 10,37 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 78 44,9 0 0,00 0 0,0
173 - Алекс Пламенова Атанасов Пловдив ОМГ 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
174 - Божидар Павлов Кьоров с. Баните СОУ Христо Ботев 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
175 - Нели Иванова Димитрова Благоевград 3 ОУ 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
176 - Йордан Миленов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
177 - Александър Стоянов Стоянов Варна МГ Петър Берон 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
178 - Михаел Радославов Сергиев Перник ОУ Иван Рилски 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
179 - Изабел Вълчева Чолакова Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
180 - Борис Асенов Карадалиев София СМГ 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
181 - Анита Йорданова Стойчева Пловдив ОМГ 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
182 - Виктория Миленова Кирилова София СМГ 4,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
183 - Виктория Ангелова Иванова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 16,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,5 35,7 111 63,6 15 30,77 0 0,0
184 - Антония Тодорова Николова Силистра ОУ Отец Паисий 10,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,5 35,7 83 47,7 0 0,00 0 0,0
185 - До Хю Тунг София СМГ 25,57 0,00 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 144 82,4 27 53,85 0 0,0
186 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 23,76 0,00 3 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 155 88,6 24 48,08 0 0,0
187 - Виктор Димитров Райков София СМГ 21,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 129 73,9 33 65,38 0 0,0
188 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 19,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 115 65,9 30 59,62 0 0,0
189 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 19,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 120 68,8 27 53,85 0 0,0
190 - Филип Георгиев Баев Варна МГ Петър Берон 17,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 102 58,5 24 48,08 0 0,0
191 - Христо Росенов Карагьозов София СМГ 16,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 100 57,4 21 42,31 0 0,0
192 - Людмил Даниелов Кузманов София НУКК 15,62 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 96 55,1 18 36,54 0 0,0
193 - Даниел Димитров Димов София СМГ 13,57 0,00 2 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 105 60,2 0 0,00 0 0,0
194 - Антон Галинов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 10,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 94 54,0 0 0,00 0 0,0
195 - Теодор Павлов Костов Варна СОУ Неофит Бозвели 10,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 90 51,7 0 0,00 0 0,0
196 - Мариян Александров Сливаров Пловдив ОМГ 10,19 12,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 6 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
197 - Явор Евгениев Алексиев София СМГ 9,78 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 78 44,9 0 0,00 0 0,0
198 - Виктория Иванова Танева София 56 СОУ 4,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
199 - Виктор Ленков Христов София 138 СОУ 4,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
200 - Марин- Константин Кирилов Палатов София 120 ОУ 4,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
 | Страница 2 от 7 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS