Математика - Национално Класиране за 12 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 25 Юни 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Салабашев - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Станислав Ивайлов Славов София СМГ 67,49 84,98 19 74,1 25 96,3 19 100,0 15 69,6 26 100,0 0 0,0 22 100,00 0 0,0
2 - Александър Незабравков Чергански София СМГ 64,71 82,69 12 48,1 24 92,6 17 90,0 22 100,0 26 100,0 0 0,0 19 86,96 0 0,0
3 - Даниел Райков Атанасов София СМГ 91,85 92,39 26 100,0 26 100,0 19 100,0 15 69,6 26 100,0 210 100,0 14 65,22 37 100,0
4 - Пламен Георгиев Георгиев Добрич ПМГ Иван Вазов 36,27 20,37 10 40,7 10 40,7 0 0,0 0 0,0 22 85,2 122 58,3 14 65,22 0 0,0
5 - Цветан Василев Йотов Варна МГ Петър Берон 30,79 37,27 10 40,7 8 33,3 14 75,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 12 56,52 0 0,0
6 - Цветан Димитров Минков Разград ПМГ Н. Обрешков 14,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 55,9 12 56,52 0 0,0
7 - Мирослав Генов Маринов Пловдив ОМГ Кирил Попов 63,69 71,22 19 74,1 16 63,0 19 100,0 10 47,8 24 92,6 186 88,6 9 43,48 0 0,0
8 - Марам Зухер Баядсе София НПМГ 18,40 14,81 6 25,9 8 33,3 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 9 43,48 0 0,0
9 - Светослава Мариева Манолева София НПМГ 10,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 8 39,13 0 0,0
10 - Румен Руменов Василев София СМГ 34,23 44,03 18 70,4 9 37,0 11 60,0 1 8,7 16 63,0 0 0,0 7 34,78 0 0,0
11 - Теодор Георгиев Георгиев Русе МГ Баба Тонка 12,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 119 56,9 6 30,43 0 0,0
12 - Инна Георгиева Иванова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 18,24 13,89 9 37,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 153 73,0 3 17,39 0 0,0
13 - Василена Красимирова Калудова Варна МГ Петър Берон 8,00 10,88 2 11,1 1 7,4 4 25,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 2 13,04 0 0,0
14 - Мартин Миленов Димитров Русе МГ Баба Тонка 7,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 43,1 2 13,04 0 0,0
15 - Борислава Викторова Димитрова София СМГ 5,80 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,04 0 0,0
16 - Иглика Стефанова Генчева София СМГ 10,35 11,11 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 1 8,70 0 0,0
17 - Борис Цеков Дишов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 8,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 57,3 1 8,70 0 0,0
18 - Деница Христова Маркова София СМГ 55,35 85,70 23 88,9 24 92,6 13 70,0 20 91,3 26 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
19 - Станислав Георгиев Димитров София СМГ 45,27 76,65 16 63,0 19 74,1 19 100,0 15 69,6 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
20 - София Георгиева Бурова Варна МГ Петър Берон 42,15 70,41 19 74,1 19 74,1 17 90,0 9 43,5 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
21 - Иво Даниел Дилов София СМГ 42,06 70,24 15 59,3 19 74,1 12 65,0 18 82,6 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
22 - Александър Бориславов Канджички София НПМГ 27,89 41,89 13 51,9 8 33,3 12 65,0 3 17,4 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
23 - Еожен Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,33 48,66 12 48,1 21 81,5 12 65,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
24 - Светлин Петков Тотев София СМГ 23,54 36,90 0 0,0 24 92,6 10 55,0 0 0,0 10 40,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
25 - Ангел Пламенов Ангелов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 23,33 26,11 11 44,4 0 0,0 11 60,0 0 0,0 2 11,1 149 71,1 0 0,00 0 0,0
26 - Димитър Димитров Даскалов София СМГ 21,06 35,65 11 44,4 12 48,1 9 50,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
27 - Ана Сотирова Сотирова Благоевград ПМГ 20,06 11,11 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 150 71,6 0 0,00 0 0,0
28 - Цветомир Николаев Кайджиев София СМГ 19,98 32,55 13 51,9 8 33,3 8 45,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
29 - Нго Нгок Къонг София СМГ 17,59 30,56 17 66,7 14 55,6 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
30 - Христо Веселинов Венев София СМГ 17,19 19,57 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 78,3 15 59,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
31 - Недялко Стоянов Брадинов София АК 17,01 20,14 6 25,9 7 29,6 4 25,0 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
32 - Тодор Владимиров Тошков София СМГ 16,23 15,00 0 0,0 0 0,0 11 60,0 0 0,0 2 11,1 123 58,8 0 0,00 0 0,0
33 - Божидар Красимиров Ганев София СМГ 15,84 17,79 10 40,7 0 0,0 0 0,0 6 30,4 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
34 - Емануил Михайлов Чижов София НПМГ 15,16 23,84 10 40,7 7 29,6 4 25,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
35 - Гергана Марин Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 14,61 22,73 6 25,9 0 0,0 12 65,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
36 - Павел Пейчев Попов Варна МГ Петър Берон 14,12 28,24 0 0,0 16 63,0 9 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
37 - Силвия Владиславова Вангелова София СМГ 11,57 23,15 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
38 - Николай Радославов Станчев Казанлък ПМГ 10,19 12,04 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
39 - Вяра Тодорова Иванова София СМГ 10,09 20,19 0 0,0 10 40,7 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
40 - Христина Александрова Алексиева Варна МГ Петър Берон 9,26 13,89 6 25,9 7 29,6 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
41 - Никола Иванов Пулев София СМГ 8,80 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 70,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
42 - Александър Пламенов Шумаков Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 7,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 61,1 0 0,00 0 0,0
43 - Чавдар Пламенов Тончев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 7,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 59,7 0 0,00 0 0,0
44 - София Красимирова Каменова Видин ПМГ Екзарх Антим I 7,41 14,81 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
45 - Светлана Руменова Груева София СМГ 7,41 12,96 0 0,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
46 - Илиян Емилов Кермедчиев Сливен ПМГ Добри Чинтулов 7,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 121 57,8 0 0,00 0 0,0
47 - Димитър Радославов Линов Варна МГ Петър Берон 7,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 57,3 0 0,00 0 0,0
48 - Борислав Володиев Вълов Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 6,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 55,5 0 0,00 0 0,0
49 - Николай Василев Николов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 6,87 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 55,0 0 0,00 0 0,0
50 - Огнян Лъчезаров Трендафилов София НПМГ 6,83 13,66 7 29,6 0 0,0 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
51 - Ивайло Пламенов Илиев Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 6,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 54,0 0 0,00 0 0,0
52 - Силвия Христова Николаева Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 6,73 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,4 97 46,4 0 0,00 0 0,0
53 - Георги Даринов Димитров Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 52,6 0 0,00 0 0,0
54 - Виктор Петров Славейков Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 6,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 49,3 0 0,00 0 0,0
55 - Николай Иванов Иванов Пловдив ЕГ Пловдив 6,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 48,8 0 0,00 0 0,0
56 - Иванка Атанасова Кабакчиева В. Търново ПМГ Васил Друмев 6,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 48,8 0 0,00 0 0,0
57 - Таня Божидарова Машева Панагюрище СОУ Нешо Бончев 6,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 48,3 0 0,00 0 0,0
58 - Кристина Ангелова Желязкова София СМГ 6,02 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
59 - Гюлей Серхан Каяджъ Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 5,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 47,9 0 0,00 0 0,0
60 - Теодор Бориславов Богданов Русе МГ Баба Тонка 5,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 44,5 0 0,00 0 0,0
61 - Даяна Красимирова Младенова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 5,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 44,5 0 0,00 0 0,0
62 - Красимир Асенов Найденов Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 43,1 0 0,00 0 0,0
63 - Стоян Пеев Гечков Пловдив НТГ 5,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 42,7 0 0,00 0 0,0
64 - Костадин Спасов Алмишев Гоце Делчев ПМГ-Г.Делчев 5,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 42,7 0 0,00 0 0,0
65 - Иво Ивайлов Димитров София СМГ 5,28 8,70 0 0,0 3 14,8 3 20,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
66 - Данчо Данчов Атанасов София СМГ 5,00 10,00 0 0,0 0 0,0 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
67 - Лорет Бориславова Цветанова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 4,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 39,8 0 0,00 0 0,0
68 - Албена Дианова Андреева Сливен ПМГ Добри Чинтулов 4,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 39,8 0 0,00 0 0,0
69 - Ралица Емилова Георгиева Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 4,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 39,3 0 0,00 0 0,0
70 - Галя Минкова Иванова Панагюрище СОУ Нешо Бончев 4,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 37,4 0 0,00 0 0,0
71 - Георги Пламенов Бонев Стара Загора ??? 4,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
72 - Биляна Василева Костадинова Кюстендил ПМГ 4,38 8,75 0 0,0 0 0,0 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
73 - Тодор Борисов Петров Хаджидимово Хаджидимово 4,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 32,2 0 0,00 0 0,0
74 - Станислав Тодоров Каймаканов Хаджидимово Хаджидимово 3,73 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 29,9 0 0,00 0 0,0
75 - Мария Валериева Цветкова Благоевград ПМГ Ак. С. Корольов 3,70 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
76 - Камелия Радостинова Радева Бургас ПМГ Н. Обрешков 3,70 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
77 - Анастас Тодоров Колев Смолян ПМГ Васил Левски 3,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 28,9 0 0,00 0 0,0
78 - Мирослав Цветанов Терзийски Пловдив НТГ 3,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 27,0 0 0,00 0 0,0
79 - Иво Вергинов Михов София СМГ 3,24 6,48 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
80 - Божидар Божидаров Василев София СМГ 3,24 6,48 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
81 - Рая Диянова Георгиева Русе МГ Баба Тонка 3,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
82 - Марина Славчева Дамянова Кюстендил ПМГ 3,13 6,25 0 0,0 0 0,0 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
83 - Надежда Христова Тихова Габрово НАГ 2,78 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 46 22,3 0 0,00 0 0,0
84 - Марин Иванов Вангелов Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 2,67 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 21,3 0 0,00 0 0,0
85 - Огнян Лъчезаров Трифонов София НПМГ 2,31 4,63 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
86 - Айлин Халид Аптараман Бургас ПМГ Н. Обрешков 2,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
87 - Анджела Любомирова Гълъбова София СМГ 1,88 3,75 0 0,0 0 0,0 2 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
88 - Милена Венциславова Цанкова Видин ПМГ Екзарх Антим I 1,39 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
89 - Павел Стелианов Буровски Троян СОУ В. Левски 1,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
90 - Нейчо Димитров Цанов София НПМГ 1,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
91 - Младен Димов Карадимов София ТУЕС 0,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS