Математика - Национално Класиране за 8 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 22 Октомври 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
101 - Димитър Кръстинов Ангелов София НПМГ 40,22 19,00 6 28,0 12 48,1 7 29,6 0 0,0 14 68,2 135 77,3 42 70,49 0 0,0
102 - Мария Златкова Палашева София НПМГ 39,74 19,00 13 56,0 10 40,7 9 37,0 0 0,0 12 59,1 95 54,5 42 70,49 0 0,0
103 - Николина Станиславова Роячки София НПМГ 35,45 19,00 9 40,0 13 51,9 6 25,9 0 0,0 0 0,0 105 60,2 42 70,49 12 35,1
104 - Елена Ивайлова Велева София НПМГ 35,40 15,00 4 20,0 9 37,0 6 25,9 0 0,0 12 59,1 132 75,6 39 65,57 0 0,0
105 - Матей Костадинов Петков София НПМГ 32,86 21,00 6 28,0 21 81,5 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 51 85,25 0 0,0
106 - Севда Хараламбиева Мочева София НПМГ 32,67 4,00 7 32,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 13 63,6 108 61,9 51 85,25 0 0,0
107 - Велизара Боянова Захариева София НПМГ 32,32 17,00 10 44,0 13 51,9 4 18,5 0 0,0 8 40,9 100 57,4 27 45,90 0 0,0
108 - Момчил Генов Генов София НПМГ 28,08 13,00 2 12,0 7 29,6 6 25,9 0 0,0 6 31,8 104 59,7 39 65,57 0 0,0
109 - Елена Бойкова Недялкова София НПМГ 26,75 10,00 6 28,0 5 22,2 5 22,2 0 0,0 8 40,9 104 59,7 24 40,98 0 0,0
110 - Красимир Орлинов  Маринов София НПМГ 25,12 11,00 4 20,0 6 25,9 5 22,2 0 0,0 4 22,7 86 49,4 36 60,66 0 0,0
111 - Борислав Мартинов Минчев София НПМГ 24,13 4,00 3 16,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 8 40,9 82 47,2 42 70,49 0 0,0
112 - Симона Стефанова Василева София НПМГ 20,28 5,00 6 28,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 98 56,3 33 55,74 0 0,0
113 - Калин Христов Цветков София НПМГ 16,76 0,00 4 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 38,6 45 75,41 0 0,0
114 - Калоян Красимиров Божилски София НПМГ 16,63 0,00 8 36,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 51,1 27 45,90 0 0,0
115 - Кирил Георгиев Ангелов София НПМГ 14,23 0,00 6 28,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,9 24 40,98 0 0,0
116 - Кирил Борил Гуринов София НПМГ 14,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 47,7 39 65,57 0 0,0
117 - Стефан Радостинов Стефанов София НПМГ 14,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 56,8 33 55,74 0 0,0
118 - Васил Ивов Костомберов София НПМГ 14,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 56,3 33 55,74 0 0,0
119 - Мария Завен Астадурова София НПМГ 14,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 56,3 33 55,74 0 0,0
120 - Александър Емилов Георгиев София НПМГ 12,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,8 36 60,66 0 0,0
121 - Елена Николова Петрова София НПМГ 12,45 0,00 6 28,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 69 39,8 0 0,00 0 0,0
122 - Борислав Бориславов Кръстев София НПМГ 11,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,9 30 50,82 0 0,0
123 - Явор Ивайлов Божинов София НПМГ 11,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 44,3 30 50,82 0 0,0
124 - Иван Тодоров Талков София НПМГ 11,81 0,00 3 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 52,3 15 26,23 0 0,0
125 - Богдан Бранимиров Лозанов София НПМГ 11,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 48,3 27 45,90 0 0,0
126 - Кристия Николаева Николова София НПМГ 11,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 37,5 33 55,74 0 0,0
127 - Сава Константинов Казаков София НПМГ 10,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 51,7 21 36,07 0 0,0
128 - Ириней Билянов Василев София НПМГ 10,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 36 60,66 0 0,0
129 - Теодор Ангелинов Войнов София НПМГ 8,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 42,6 15 26,23 0 0,0
130 - Радослав Стоянов Велков София НПМГ 8,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 56 32,4 0 0,00 0 0,0
131 - Леа Илиян Петрова София НПМГ 7,83 0,00 4 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 42,6 0 0,00 0 0,0
132 - Вероника Мигленова Найденова София НПМГ 6,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
133 - Илия Игнатов Стоянов София НПМГ 6,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
134 - Ирен Любенова Лазарова София НПМГ 6,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41 23,9 18 31,15 0 0,0
135 - Божидара Йонкова Савова София НПМГ 6,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38 22,2 18 31,15 0 0,0
136 - Румен Кирилов Иванов София НПМГ 6,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 52,3 0 0,00 0 0,0
137 - Петър Божидаров Тодоров София НПМГ 6,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 51,7 0 0,00 0 0,0
138 - Теодора Димитрова Петкова София НПМГ 6,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 51,1 0 0,00 0 0,0
139 - Елена Емилова Терзиева София НПМГ 6,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 51,1 0 0,00 0 0,0
140 - Илона Димитрова Софкинова София НПМГ 6,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 50,6 0 0,00 0 0,0
141 - Мария Иванова Чолакова София НПМГ 6,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 49,4 0 0,00 0 0,0
142 - Хакан Кемал Алиманов София НПМГ 5,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 47,7 0 0,00 0 0,0
143 - Васил Антонов Антонов София НПМГ 5,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,9 0 0,00 0 0,0
144 - Владимир Валентинов Радев София НПМГ 5,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,9 0 0,00 0 0,0
145 - Силвия Младенова Димитрова София НПМГ 5,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 43,2 0 0,00 0 0,0
146 - Михаела Михайлова Коларова София НПМГ 5,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 41,5 0 0,00 0 0,0
147 - Роберт Георгиев Борисов София НПМГ 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
148 - Ива Василева Иванова София НПМГ 4,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 38,6 0 0,00 0 0,0
149 - Александър Гоцев Костадинов София НПМГ 3,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
150 - Румяна Валентинова Филатинова София НФСГ 8,68 0,00 5 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
151 - Петър Светославов Бечев Пловдив ОМГ 4,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
152 - Диана Събинова Синапова Пловдив ОМГ 4,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
153 - Живко Живков Сивенов Пловдив ОМГ 3,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
154 - Александър Бисеров Манев Пловдив ОМГ 2,84 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
155 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 77,99 52,00 20 84,0 18 70,4 22 85,2 12 59,1 21 100,0 152 86,9 57 95,08 15 43,2
156 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 70,36 54,00 8 36,0 23 88,9 15 59,3 16 77,3 16 77,3 154 88,1 54 90,16 16 45,9
157 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 59,23 25,00 9 40,0 7 29,6 12 48,1 6 31,8 19 90,9 148 84,7 60 100,00 17 48,6
158 - Димитър Любомиров Спасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 41,13 15,00 10 44,0 0 0,0 11 44,4 4 22,7 15 72,7 139 79,5 39 65,57 0 0,0
159 - Атанас Василев Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,58 18,00 9 40,0 8 33,3 10 40,7 0 0,0 0 0,0 146 83,5 57 95,08 0 0,0
160 - Далия Джафар Саид Филфил Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,74 9,00 8 36,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 106 60,8 39 65,57 0 0,0
161 - Екатерина Борисова Иванова Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,92 15,00 3 16,0 15 59,3 0 0,0 0 0,0 6 31,8 111 63,6 36 60,66 0 0,0
162 - Руслан Красимиров Найденов Пловдив ОМГ Кирил Попов 24,70 8,00 9 40,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 63,6 36 60,66 0 0,0
163 - Кирил Василев Василев Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,76 17,00 9 40,0 9 37,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
164 - Божидар Мирославов Манджуков Пловдив ОМГ Кирил Попов 6,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 55,7 0 0,00 0 0,0
165 - Венета Славчева Кирева Пловдив ОМГ Кирил Попов 5,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 0 0,0
166 - Фани Христова  Петрова Пловдив ОМГ Кирил Попов 5,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 41,5 0 0,00 0 0,0
167 - Стефан Димитров Велев Сливен ОУ Христо Ботев 5,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 45,5 0 0,00 0 0,0
168 - Димитър Владимиров Петров Бургас ПГМЕЕ  4,69 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 37,5 0 0,00 0 0,0
169 - Катерина Росенова Василева Благоевград ПМГ 34,18 6,00 4 20,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 16 77,3 148 84,7 39 65,57 0 0,0
170 - Калина Владимирова Стоименова Благоевград ПМГ 18,06 5,00 3 16,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 11 54,5 90 51,7 0 0,00 0 0,0
171 - Денис Динчеров Къров Разград ПМГ 13,74 6,00 0 0,0 4 18,5 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
172 - Димана Йорданова Мирчева Разград ПМГ 12,82 4,00 0 0,0 2 11,1 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
173 - Александър Николаев Куколев Благоевград ПМГ 12,31 2,00 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 98 56,3 18 31,15 0 0,0
174 - Александр Димитриевич Гергинов Благоевград ПМГ 11,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 48,3 24 40,98 0 0,0
175 - Цветан Станимиров Говедаров Казанлък ПМГ 9,60 5,00 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
176 - Асен Димитров Плеснев Благоевград ПМГ 9,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 50,0 15 26,23 0 0,0
177 - Красимир Емилов Благоев Благоевград ПМГ 5,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 46,6 0 0,00 0 0,0
178 - Александрина Свиленова Стоянова Велико Търново ПМГ 5,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
179 - Мария Георгиева Тодорова Казанлък ПМГ 4,63 9,00 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
180 - Стефан Банков Банков Габрово ПМГ 3,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
181 - Иван Цветанов Стефанов Ловеч ПМГ 3,66 2,00 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 3 18,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
182 - Диана Николаева Ненчева Габрово ПМГ 3,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
183 - Иван Йорданов Досев Разград ПМГ 2,78 5,00 0 0,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
184 - Борис Димов Димитров Разград ПМГ 2,31 4,00 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
185 - Радинел Крумов Паргов Кюстендил ПМГ 2,00 0,00 3 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
186 - Диана Владиславова Маркова Кюстендил ПМГ 2,00 0,00 3 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
187 - Елена Юлианова Бекова Кюстендил ПМГ 2,00 0,00 3 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
188 - Панайот Станимиров Маринов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 8,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 67,6 0 0,00 0 0,0
189 - Давид Живков Дойчев Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 52,3 0 0,00 0 0,0
190 - Емилиян Веселинов Христов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 52,3 0 0,00 0 0,0
191 - Габриела Миткова Айгърова Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 51,7 0 0,00 0 0,0
192 - Омайкан Ердинч Мустафа Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 51,1 0 0,00 0 0,0
193 - Тодор Деянов Китев Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 50,6 0 0,00 0 0,0
194 - Иван Димитров Стоилов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 50,6 0 0,00 0 0,0
195 - Динко Христов Христов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,9 0 0,00 0 0,0
196 - Ивана Добринова Ангелова Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 6,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 48,3 0 0,00 0 0,0
197 - Атанас Живков Атанасов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 5,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 47,7 0 0,00 0 0,0
198 - Васил Христов Полихронов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 5,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 43,2 0 0,00 0 0,0
199 - Християн Янков Чобанов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 5,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 43,2 0 0,00 0 0,0
200 - Росен Тодоров Вълчев Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 5,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 42,6 0 0,00 0 0,0
 | Страница 2 от 5 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS