Математика - Национално Класиране за 11 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 24 Юли 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Зимни Математически Състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Христо Георгиев Папазов София АК 81,24 84,34 22 85,2 26 100,0 17 78,3 16 73,9 18 70,4 181 100,0 9 58,82 29 83,3
2 - Иван Иванов Ганев София АК 50,64 79,99 22 85,2 26 100,0 14 65,2 15 69,6 22 85,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
3 - Виолета Николаева Найденова София СМГ 67,02 95,81 26 100,0 25 96,3 19 87,0 22 100,0 26 100,0 0 0,0 8 52,94 0 0,0
4 - Костадин Светлинов Гаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,76 73,99 17 66,7 21 81,5 22 100,0 10 47,8 19 74,1 0 0,0 16 100,00 0 0,0
5 - Христо Иванов Попов София СМГ 51,83 67,31 19 74,1 20 77,8 17 78,3 8 39,1 21 81,5 0 0,0 0 0,00 22 63,9
6 - Георги Ганелинов Русинов София СМГ 45,68 59,42 14 55,6 20 77,8 19 87,0 3 17,4 17 66,7 0 0,0 0 0,00 21 61,1
7 - Димитър Здравков Ружев София СМГ 40,20 66,51 24 92,6 20 77,8 16 73,9 4 21,7 14 55,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
8 - Габриел Юлиянов Костадинов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 55,79 75,24 18 70,4 19 74,1 16 73,9 18 82,6 20 77,8 122 67,6 0 0,00 0 0,0
9 - Пресиана Ивайлова Маринова Русе МГ Баба Тонка 36,18 41,26 13 51,9 19 74,1 8 39,1 0 0,0 13 51,9 131 72,5 0 0,00 0 0,0
10 - Енчо Иванов Мишинев Ямбол МГ Атанас Радев 25,20 50,40 17 66,7 19 74,1 13 60,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
11 - Димитър Николаев Маркович Варна МГ Петър Берон 61,33 50,12 13 51,9 18 70,4 14 65,2 2 13,0 21 81,5 154 85,2 3 23,53 35 100,0
12 - Светослав Стефанов Радоев София СМГ 41,65 48,23 18 70,4 18 70,4 11 52,2 0 0,0 13 51,9 160 88,5 0 0,00 0 0,0
13 - Дона-Мария Радославова Иванова Русе МГ Баба Тонка 27,44 44,69 13 51,9 18 70,4 12 56,5 0 0,0 10 40,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
14 - Виктор Красимиров Костов София СМГ 16,20 30,56 13 51,9 18 70,4 0 0,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
15 - Малвина Георгиева Божидарова София СМГ 34,82 45,29 17 66,7 17 66,7 10 47,8 0 0,0 11 44,4 0 0,0 8 52,94 0 0,0
16 - Мария Григорова Делякова София СМГ 61,70 59,58 18 70,4 15 59,3 14 65,2 9 43,5 23 88,9 152 84,1 13 82,35 0 0,0
17 - Александър Валентинов Иванов София СМГ 27,84 34,38 0 0,0 15 59,3 12 56,5 4 21,7 22 85,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
18 - Мартин Добринов Иванов В.Търново ПМГ В. Друмев 44,72 26,25 11 44,4 13 51,9 0 0,0 1 8,7 17 66,7 0 0,0 16 100,00 30 86,1
19 - Мартин Антонов Касаветов Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,84 42,23 13 51,9 13 51,9 14 65,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 64,71 21 61,1
20 - Веселина Евгениева Стефанова Варна МГ Петър Берон 25,97 23,47 8 33,3 13 51,9 0 0,0 1 8,7 14 55,6 0 0,0 0 0,00 20 58,3
21 - Росен Росенов Бахтев София СМГ 20,53 26,25 11 44,4 13 51,9 0 0,0 1 8,7 15 59,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
22 - Манол Красимиров Джамбазов София СМГ 16,20 28,70 16 63,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
23 - Никола Емилов Лангов София СМГ 35,08 48,87 20 77,8 12 48,1 13 60,9 1 8,7 22 85,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
24 - Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ Петър Берон 52,43 54,63 19 74,1 11 44,4 14 65,2 7 34,8 16 63,0 143 79,1 9 58,82 0 0,0
25 - Стоян Христов Бинев Казанлък ПМГ Н. Обрешков 22,77 25,81 9 37,0 11 44,4 4 21,7 0 0,0 8 33,3 82 45,6 0 0,00 0 0,0
26 - Явор Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 21,85 35,59 9 37,0 11 44,4 13 60,9 0 0,0 3 14,8 0 0,0 2 17,65 0 0,0
27 - Атанас Василев Йорданов Сливен ПМГ Добри Чинтулов 14,42 11,11 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 70,9 0 0,00 0 0,0
28 - Калоян Кънчев Стефанов Казанлък ПМГ Н. Обрешков 13,89 19,44 8 33,3 11 44,4 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
29 - Станимир Атанасов Халаджов Русе МГ Баба Тонка 13,69 11,11 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 1 7,4 104 57,7 0 0,00 0 0,0
30 - Парашкев Атанасов Катерски София НПМГ 20,47 31,68 14 55,6 10 40,7 6 30,4 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
31 - Михаил Петров Стаменов София СМГ 16,20 20,37 10 40,7 10 40,7 0 0,0 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
32 - Мария Тодорова Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 16,08 25,68 4 18,5 10 40,7 9 43,5 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
33 - Радослав Александров Димитров Русе МГ Баба Тонка 12,19 19,97 0 0,0 10 40,7 8 39,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,65 0 0,0
34 - Патрик Бориславов Димитров Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 21,87 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 121 67,0 3,5 26,47 0 0,0
35 - Александър Пламенов Самсиев София НПМГ 8,98 17,95 0 0,0 9 37,0 7 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
36 - Симеон Руменов Точев Бургас ПМГ Н.Обрешков 7,87 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
37 - Анатолий Анатолиев Стоименов София СМГ 4,63 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
38 - Александър Томов Стоилов София СМГ 26,67 38,53 14 55,6 8 33,3 10 47,8 3 17,4 15 59,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
39 - Денис Константинов Костадинов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 19,35 8,33 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 11 44,4 107 59,3 2 17,65 0 0,0
40 - Александър Златев Сокеров Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,21 15,94 0 0,0 8 33,3 6 30,4 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
41 - Филип Николаев Ташев София НПМГ 25,15 34,78 18 70,4 7 29,6 8 39,1 0 0,0 11 44,4 0 0,0 2 17,65 0 0,0
42 - Димитър Яворов Попов Русе МГ Баба Тонка 15,30 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 69,2 3 23,53 0 0,0
43 - Екатерина Руменова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,50 18,52 11 44,4 7 29,6 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
44 - Даниел Маргаритов Шуманов Казанлък ПМГ Н. Обрешков 11,76 23,51 7 29,6 7 29,6 7 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
45 - Ради Георгиев Сергеев Добрич ПМГ Иван Вазов 28,79 25,08 5 22,2 6 25,9 11 52,2 0 0,0 0 0,0 75 41,8 14 88,24 0 0,0
46 - Костадин Иванов Бузов София НПМГ 21,91 27,05 13 51,9 6 25,9 6 30,4 0 0,0 6 25,9 0 0,0 6 41,18 0 0,0
47 - Антония Иванова Кръстева Добрич ПМГ Иван Вазов 18,90 15,74 9 37,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 88,24 0 0,0
48 - Иван Стефанов Динов Казанлък ПМГ 5,41 10,83 0 0,0 6 25,9 3 17,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
49 - Валентин Валентинов Костадинов София НПМГ 3,24 6,48 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
50 - Ина Деянова Добрева Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,80 25,52 10 40,7 5 22,2 8 39,1 0 0,0 8 33,3 96 53,3 2 17,65 0 0,0
51 - Иван Александров Иванов София СМГ 11,11 15,74 11 44,4 4 18,5 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Антония Косева Косева Разград ПМГ 5,66 11,31 0 0,0 3 14,8 6 30,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
53 - Радмил Радостинов Райчев Разград ПМГ 1,85 3,70 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
54 - Ивайло Светлинов Вутов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 17,36 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 8 33,3 96 53,3 6 41,18 0 0,0
55 - Мартин Веселинов Михайлов Русе МГ Баба Тонка 16,66 16,71 7 29,6 2 11,1 5 26,1 0 0,0 3 14,8 93 51,6 0 0,00 0 0,0
56 - Арина Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 15,48 10,19 7 29,6 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 47,8 5 35,29 0 0,0
57 - Даниел Анастасов Рохов Бургас ПМГ Н. Обрешков  7,38 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 4 29,41 0 0,0
58 - Адриана Георгиева Диковска Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,29 1,85 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 52,2 1,5 14,71 0 0,0
59 - Пламена Веселинова Петкова Добрич ПМГ Иван Вазов 4,17 8,33 6 25,9 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
60 - Александър Александров Василев Ямбол МГ Атанас Радев 3,70 7,41 5 22,2 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
61 - Николай Насков Аврамов Ямбол МГ Атанас Радев 3,70 7,41 5 22,2 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Мартин Георгиев Георгиев Вр Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 16,42 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 102 56,6 1 11,76 0 0,0
63 - Диана Стефанова Радкова Русе МГ Баба Тонка 15,40 5,43 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 8 33,3 123 68,1 0 0,00 0 0,0
64 - Владислав Александров Костов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 15,33 8,70 0 0,0 0 0,0 7 34,8 0 0,0 3 14,8 132 73,1 0 0,00 0 0,0
65 - Борислава Анатолиева Багалийска Кюстендил ПМГ 15,16 21,98 11 44,4 0 0,0 9 43,5 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
66 - Борис Евгениев Петров Благоевград ПМГ 14,61 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 96 53,3 1 11,76 0 0,0
67 - Георги Атанасов Атанасов Шумен СОУ Сава Доброплодни 13,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 76,4 4 29,41 0 0,0
68 - Димитър Петков Георгиев Сливен ПМГ Добри Чинтулов 12,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 68,1 4 29,41 0 0,0
69 - Илия Мирославов Манолов Пловдив ОМГ Кирил Попов 11,91 7,61 0 0,0 0 0,0 6 30,4 0 0,0 0 0,0 117 64,8 0 0,00 0 0,0
70 - Боряна Георгиева Димова Димитровград ПМГ Иван Вазов 11,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 66,5 3 23,53 0 0,0
71 - Ивана Василева Добрич ПМГ Иван Вазов 11,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 88,24 0 0,0
72 - Никола Николов Караолис София СМГ 10,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,5 124 68,7 0 0,00 0 0,0
73 - Христо Цветелинов Минков София СМГ 10,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 110 61,0 0 0,00 0 0,0
74 - Емилия Людмилова Недялкова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 10,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 113 62,6 0 0,00 0 0,0
75 - Георги Илиев Стойков Благоевград ПМГ 10,37 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 96 53,3 0 0,00 0 0,0
76 - Венислав Стелиянов Върбанов София СМГ 10,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 148 81,9 0 0,00 0 0,0
77 - Елена Георгиева Тупарова Благоевград ПМГ 10,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 106 58,8 1 11,76 0 0,0
78 - Таня Стефанова Христова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 10,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,5 24,1 102 56,6 0 0,00 0 0,0
79 - Христина Максимова Христова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 10,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 105 58,2 0 0,00 0 0,0
80 - Никола Константинов Кралев Русе МГ Баба Тонка 9,73 3,26 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 0 0,0 117 64,8 0 0,00 0 0,0
81 - Ралица Веселинова Панайотова Сливен ПМГ Добри Чинтулов 9,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 76,4 0 0,00 0 0,0
82 - Константин Христов Шейретов София СМГ 9,50 3,26 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,0 16 63,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
83 - Димитър Николаев Карев Хасково ПМГ Акад. Боян Петканчин 9,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 137 75,8 0 0,00 0 0,0
84 - Мария Димитрова Байрякова Гоце Делчев ПМГ 9,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 93 51,6 0 0,00 0 0,0
85 - Марио Каменов Илиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 9,13 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 73,1 0 0,00 0 0,0
86 - Яница Йорданова Панева Хасково ГПЧЕ Асен Златаров 9,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 131 72,5 0 0,00 0 0,0
87 - Надежда Деянова Петрова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 104 57,7 0 0,00 0 0,0
88 - Радослав Митков Ралев Сливен ПМГ Добри Чинтулов 8,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 59,9 1 11,76 0 0,0
89 - Тодор Стойнов Стойнов Хасково ПМГ Акад. Боян Петканчин 8,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 70,9 0 0,00 0 0,0
90 - Васил Петров Желев Сливен ПМГ Добри Чинтулов 8,79 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 70,3 0 0,00 0 0,0
91 - Жечо Динков Митев София СМГ 8,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 126 69,8 0 0,00 0 0,0
92 - Димитър Николаев Николов Хасково ПМГ Акад. Боян Петканчин 8,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 69,2 0 0,00 0 0,0
93 - Михаела Станимирова Димитрова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 8,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 69,2 0 0,00 0 0,0
94 - Божена Павлова Лозева Хасково ПМГ Акад. Боян Петканчин 8,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 69,2 0 0,00 0 0,0
95 - Петър Петров Велков Хасково ПМГ Акад. Боян Петканчин 8,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 68,7 0 0,00 0 0,0
96 - Боян Валериев Стоянов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 8,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 68,1 0 0,00 0 0,0
97 - Робърт Божидар Сисоев София 1 АЕГ 8,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,0 2 17,65 0 0,0
98 - Мартин  Антонов Касаветов Пловдив ОМГ Кирил Попов 8,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 66,5 0 0,00 0 0,0
99 - Таня Живкова Желева Габрово НАГ 8,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,5 9,3 78 43,4 1 11,76 0 0,0
100 - Андрей Каменов Иванов  Русе СОУПНЕ Фридрих Шилер 7,69 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 61,5 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 2 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS