ЧОУ Света София

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ Света СофияМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 2
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 89,85
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 305
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 88,71, брой ученици - 56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 89,75
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 87,66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 59,43, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 56,10
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 87,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 85,85, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 83,86
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 87,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 57,08
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 56,31
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 57,84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 58,84, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 57,55
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 60,12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 60,92, брой ученици - 31
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 60,68
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 61,16
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 59,73, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 58,74
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 60,71
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 57,94, брой ученици - 36
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 54,91
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 60,97


Потребителски рейтинг за ЧОУ Света София


Общ среден рейтинг на ЧОУ Света София по мнение на родители и ученици:
4,1 от максимум 5 точки, базирани на 63 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 4,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 4,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 4,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 4,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 4,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ Света София чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS