ЧСУ Евростар

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ ЕвростарМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 4
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 79,66
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 117
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 52,67, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 48,33
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 61,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 64,83, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 68,53
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 61,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 53,19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 49,91
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 56,47
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 52,24, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 51,82
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 52,65
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 53,72, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 50,28
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 57,16
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 53,75, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 51,75
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 55,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 54,75, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 51,62
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 57,88


Потребителски рейтинг за ЧСУ Евростар


Общ среден рейтинг на ЧСУ Евростар по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Евростар чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS