ЧСУ Българско школо

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ Българско школоМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 74,99
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 154
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 67,34, брой ученици - 31
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 78,45
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 56,23
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 48,36, брой ученици - 28
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 47,36
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 50,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 63,61, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 77,06
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 50,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 46,03
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 48,28
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 43,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 54,55, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 53,91
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 55,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 49,73, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 50,06
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 49,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 53,32, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 52,45
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 54,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 53,80, брой ученици - 10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 54,40
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 53,20


Потребителски рейтинг за ЧСУ Българско школо


Общ среден рейтинг на ЧСУ Българско школо по мнение на родители и ученици:
3,5 от максимум 5 точки, базирани на 19 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,5 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,5 от 5
Оценка на дисциплината - 3,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Българско школо чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS