ЧЕСУ Дорис Тенеди

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧЕСУ Дорис ТенедиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 74,23
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 189
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 75,24, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 81,50
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 68,98
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 48,09, брой ученици - 36
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 47,56
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 56,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 65,91, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 75,33
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 56,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 44,35
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 46,74
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 41,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 48,03, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 47,18
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 48,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 54,67, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 52,92
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 56,42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 53,63, брой ученици - 28
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 53,96
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 53,29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,85, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 47,30
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 52,40

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧЕСУ Дорис ТенедиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 11
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,30

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 106
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,460
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,282
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,332
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,133
Потребителски рейтинг за ЧЕСУ Дорис Тенеди


Общ среден рейтинг на ЧЕСУ Дорис Тенеди по мнение на родители и ученици:
3,5 от максимум 5 точки, базирани на 20 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧЕСУ Дорис Тенеди чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS