ЧУ ВЕДА

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ ВЕДАМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 8
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 78,84
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 100
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 81,02, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 83,28
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 78,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 51,44, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 48,88
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 74,89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 74,92, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 74,94
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 74,89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 48,59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 47,92
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 49,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 50,82, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 48,21
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 53,42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 55,77, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 54,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 57,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 53,59, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 53,28
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 53,89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,72, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 47,94
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 51,50

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧУ ВЕДАМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 25
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,02

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 33
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,010
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,226
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,883
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,256
Потребителски рейтинг за ЧУ ВЕДА


Общ среден рейтинг на ЧУ ВЕДА по мнение на родители и ученици:
4,4 от максимум 5 точки, базирани на 52 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 4,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,5 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 4,5 от 5
Оценка на дисциплината - 4,6 от 5
Оценка на материалната база - 4,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 4,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 4,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ ВЕДА чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS