ЧУ Ерих Кестнер

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ Ерих КестнерМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 51,66
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 66,69, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 73,13
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 60,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 50,68
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 52,24
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 49,12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 47,36, брой ученици - 14
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 51,36
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 52,86, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 52,24
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 53,47
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 48,30, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 51,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 45,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 44,09, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,12
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,06

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧУ Ерих КестнерМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 10
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 5,28

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 16
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,105
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,562
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,183
Потребителски рейтинг за ЧУ Ерих Кестнер


Общ среден рейтинг на ЧУ Ерих Кестнер по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 5 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 4,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,4 от 5
Оценка на материалната база - 2,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ Ерих Кестнер чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+