ЧОУ ЕРИХ КЕСТНЕР

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ ЕРИХ КЕСТНЕРЧОУ ЕРИХ КЕСТНЕР
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 48,66
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 64
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 50,68
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 52,24
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 49,12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 47,36, брой ученици - 14
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 51,36
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 52,86, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 52,24
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 53,47
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 48,30, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 51,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 45,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 44,09, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,12
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,06

Потребителски рейтинг за ЧОУ ЕРИХ КЕСТНЕР


Общ среден рейтинг на ЧОУ ЕРИХ КЕСТНЕР по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 34 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ ЕРИХ КЕСТНЕР чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+