ЧУ Меридиан 22

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ Меридиан 22Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 16
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 73,56
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 133
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 68,70, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 80,69
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 56,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 47,84, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 48,67
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 59,34
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 69,92, брой ученици - 31
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 80,50
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 59,34
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 46,92
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 49,44
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 44,40
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 47,25, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 51,61
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 42,89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 50,50, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 52,33
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 52,32, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 54,07
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 50,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 52,59, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 53,36
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 51,82

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧУ Меридиан 22Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 17
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,23

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 36
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,130
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,139
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,285
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,237
Потребителски рейтинг за ЧУ Меридиан 22


Общ среден рейтинг на ЧУ Меридиан 22 по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ Меридиан 22 чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS