ЧОУ Св. Климент Охридски

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ Св. Климент ОхридскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 76,78
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 64
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 69,77, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 80,50
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 59,04
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 54,54, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 51,58
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 65,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 69,40, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 72,96
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 65,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 54,59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 53,42
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 55,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 45,37, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 47,06
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 53,87, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 52,73
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 55,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 49,34, брой ученици - 6
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 49,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 49,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 46,50, брой ученици - 4
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 46,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,00


Потребителски рейтинг за ЧОУ Св. Климент Охридски


Общ среден рейтинг на ЧОУ Св. Климент Охридски по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 27 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ Св. Климент Охридски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS