ЧОУ Д-р Петър Берон

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ Д-р Петър БеронМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 51,03
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 99
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 67,02, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 76,97
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 57,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 47,12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 48,33
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 45,91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 45,34, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 48,28
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 42,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 49,44, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 51,24
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 47,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 48,85, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 50,30
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 47,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 48,46, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 47,55
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 49,36


Потребителски рейтинг за ЧОУ Д-р Петър Берон


Общ среден рейтинг на ЧОУ Д-р Петър Берон по мнение на родители и ученици:
3,8 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ Д-р Петър Берон чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+