ЧСУ Галина С. Уланова

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ Галина С. УлановаМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 64,92
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 55,83, брой ученици - 6
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 73,33
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 38,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 48,54, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 48,50
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 42,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 52,32, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 62,64
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 42,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 31,69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 30,94
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 32,44
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 43,25, брой ученици - 3
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 41,50
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 45,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 46,14, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 44,14
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 49,25, брой ученици - 4
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,25
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 54,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 48,71, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,75
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 55,67

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧСУ Галина С. УлановаМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 137
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,46

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 1
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,460
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,460
Потребителски рейтинг за ЧСУ Галина С. Уланова


Общ среден рейтинг на ЧСУ Галина С. Уланова по мнение на родители и ученици:
3,6 от максимум 5 точки, базирани на 15 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,6 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Галина С. Уланова чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS