ЧСУ Свети Георги

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ Свети ГеоргиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 65,87
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 62,05, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 73,94
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 50,16
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 43,41, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 41,38
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 49,91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 58,88, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 67,84
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 49,91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 38,18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 39,64
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 36,71
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 47,14, брой ученици - 10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 44,27
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 50,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,10, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 47,97
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 44,00, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 56,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 32,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 47,42, брой ученици - 6
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 46,50
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 48,33


Потребителски рейтинг за ЧСУ Свети Георги


Общ среден рейтинг на ЧСУ Свети Георги по мнение на родители и ученици:
3,6 от максимум 5 точки, базирани на 11 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 3,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 4,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Свети Георги чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS