ЧСУ Петко Славейков

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ Петко СлавейковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 65,13
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 67,53, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 75,96
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 59,09
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 39,88, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 43,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 48,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 55,13, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 61,71
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 48,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 37,31
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 40,50
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 34,12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 46,11, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 48,71
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 40,70, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 43,06
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 38,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 51,00, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 51,86
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 50,14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 45,65, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 52,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 39,30


Потребителски рейтинг за ЧСУ Петко Славейков


Общ среден рейтинг на ЧСУ Петко Славейков по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Петко Славейков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS