ЧСОУ Дрита

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСОУ ДритаЧСОУ Дрита
Тип училище: частно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 45,61
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 98
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 45,05
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 43,25
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 46,84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 41,24, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 40,65
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 41,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,94, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 48,94
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 46,15, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,94
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 47,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 46,69, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 42,55
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 50,82

Потребителски рейтинг за ЧСОУ Дрита


Общ среден рейтинг на ЧСОУ Дрита по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 33 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСОУ Дрита чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+