ЧСУ Дрита

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ ДритаМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 40
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 67,16
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 163
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 65,04, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 69,61
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 60,47
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 43,28, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 37,56
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 51,43
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 54,80, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 58,17
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 51,43
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 45,05
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 43,25
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 46,84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 41,24, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 40,65
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 41,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,94, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 48,94
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 46,15, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,94
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 47,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 46,69, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 42,55
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 50,82

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧСУ ДритаМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 34
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,80

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 47
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,770
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,084
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,766
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,567
Потребителски рейтинг за ЧСУ Дрита


Общ среден рейтинг на ЧСУ Дрита по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,6 от 5
Оценка на материалната база - 2,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Дрита чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS