ЧСУ Увекинд

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ УвекиндМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 46,12
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 97
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 53,74, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 63,48
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 44,01
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 43,88
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 40,94
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 46,81
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 42,61, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 44,34
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 40,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 51,62, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 50,30
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 52,93
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 43,50, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 46,65
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 40,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 41,35, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 44,08
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 38,62

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧСУ УвекиндМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 30
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,90

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 9
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,902
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 0,000
Потребителски рейтинг за ЧСУ Увекинд


Общ среден рейтинг на ЧСУ Увекинд по мнение на родители и ученици:
3,7 от максимум 5 точки, базирани на 15 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,5 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 4,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Увекинд чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+