ЧУ за танцово изк. Уланова

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ за танцово изк. УлановаМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 34
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 68,65
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 9
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 46,38, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 49,25
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 43,63, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,75
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 41,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 50,75, брой ученици - 3
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 47,50
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 54,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 37,75, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 44,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 31,50


Потребителски рейтинг за ЧУ за танцово изк. Уланова


Общ среден рейтинг на ЧУ за танцово изк. Уланова по мнение на родители и ученици:
3,7 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,8 от 5
Оценка на материалната база - 4,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ за танцово изк. Уланова чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS