ЧСУ Ровел

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ РовелМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 68,44
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 47,55, брой ученици - 5
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 49,90
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 45,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 43,75, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 41,50
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 46,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 38,72, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,43
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 33,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 47,93, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 48,43
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,43


Потребителски рейтинг за ЧСУ Ровел


Общ среден рейтинг на ЧСУ Ровел по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 11 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 2,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Ровел чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS