ЧОУ Д-р Мария Монтесори

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ Д-р Мария МонтесориМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 60,23
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 38,25, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 49,50
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 27,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 59,00, брой ученици - 1
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 56,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 32,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,50
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 25,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 48,29, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 47,57
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 49,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 37,92, брой ученици - 6
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,50
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 31,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 43,97, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 46,77
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 41,17


Потребителски рейтинг за ЧОУ Д-р Мария Монтесори


Общ среден рейтинг на ЧОУ Д-р Мария Монтесори по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 7 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 2,6 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ Д-р Мария Монтесори чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS