ЧСУ Рьорих

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ Рьорих



Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 114
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 53,44
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 47,84, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 57,75
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 37,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 36,95, брой ученици - 5
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 39,70
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 56,45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 64,55, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 72,64
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 56,45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 40,25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 44,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 36,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 41,42, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 40,72
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 42,12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 42,50, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 46,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 39,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 40,93, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 40,86
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 41,00






Потребителски рейтинг за ЧСУ Рьорих


Общ среден рейтинг на ЧСУ Рьорих по мнение на родители и ученици:
3,6 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Рьорих чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS