ЧОУ Дъга

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ ДъгаМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 42,78
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 47,67, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 51,11
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 44,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 47,50, брой ученици - 4
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,75
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 49,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 33,17, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,33
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 31,00


Потребителски рейтинг за ЧОУ Дъга


Общ среден рейтинг на ЧОУ Дъга по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 6 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ Дъга чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+