ЧУ Обр. Технологии

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ Обр. ТехнологииМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 60,59
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 181
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 66,60, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 71,32
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 61,87
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 42,12, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 40,49
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 48,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 55,72, брой ученици - 31
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 62,74
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 48,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 36,83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,45
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 35,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 39,49, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 41,67
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 37,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 40,53, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 40,06
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 41,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 44,55, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,13
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 46,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 31,78, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 31,33
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 32,22

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧУ Обр. ТехнологииМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 56
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,46

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 64
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,250
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,502
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,290
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,675
Потребителски рейтинг за ЧУ Обр. Технологии


Общ среден рейтинг на ЧУ Обр. Технологии по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,5 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 3,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ Обр. Технологии чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS