ЧСУ Свети Наум

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ Свети НаумМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 87
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 58,45
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 52,25, брой ученици - 3
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 59,83
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 44,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 44,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 46,50, брой ученици - 1
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 49,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 44,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 49,50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 44,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 55,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 36,50, брой ученици - 3
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 39,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 34,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 55,75, брой ученици - 1
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 51,50
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 60,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 35,33, брой ученици - 3
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 37,33
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 33,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 26,63, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 28,50
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 24,75


Потребителски рейтинг за ЧСУ Свети Наум


Общ среден рейтинг на ЧСУ Свети Наум по мнение на родители и ученици:
3,4 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Свети Наум чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS