ЧУ ДРУЖБА

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ ДРУЖБАМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 42,17
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 121
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 57,37, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 62,44
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 52,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 42,94
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 45,32
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 40,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 36,24, брой ученици - 36
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 36,96
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 35,51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 43,15, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 43,05
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 43,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 38,94, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 38,55
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 39,32
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 34,75, брой ученици - 15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 34,57
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 34,93

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧУ ДРУЖБАМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 52
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,46

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 66
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,408
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,480
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,480
Потребителски рейтинг за ЧУ ДРУЖБА


Общ среден рейтинг на ЧУ ДРУЖБА по мнение на родители и ученици:
2,7 от максимум 5 точки, базирани на 6 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,5 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ ДРУЖБА чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS