ЧСУ Артис

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ АртисМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 125
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 51,05
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 46,44, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 58,72
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 34,15
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 42,98, брой ученици - 10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 44,25
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 34,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 42,63, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 50,75
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 34,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 29,30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 35,40
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 23,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 26,25, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 34,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 18,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 36,50, брой ученици - 4
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 40,50
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 32,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 41,38, брой ученици - 4
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 39,50
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 43,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 30,46, брой ученици - 5
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 33,25
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 27,67

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧСУ АртисМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 37
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,68

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 7
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,130
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,477
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,440
Потребителски рейтинг за ЧСУ Артис


Общ среден рейтинг на ЧСУ Артис по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 8 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,5 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Артис чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS