ЧУ Езиков свят

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ Езиков святМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 187
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 32,94
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 4
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 27,63, брой ученици - 3
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 37,50
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 17,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 22,50, брой ученици - 1
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 36,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 9,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧУ Езиков святМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 81
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,19

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 39
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,150
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,315
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,864
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,588
Потребителски рейтинг за ЧУ Езиков свят


Общ среден рейтинг на ЧУ Езиков свят по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 7 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ Езиков свят чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS