ЧУ Езиков свят

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧУ Езиков святМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 203
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 3,21
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 1
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 22,50, брой ученици - 1
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 36,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 9,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ЧУ Езиков святМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 71
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,26

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 28
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,315
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,864
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,588
Потребителски рейтинг за ЧУ Езиков свят


Общ среден рейтинг на ЧУ Езиков свят по мнение на родители и ученици:
3,4 от максимум 5 точки, базирани на 2 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧУ Езиков свят чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS