ЧСУ Орфей

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ ОрфейМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 64,68
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 5
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 89,25, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 91,75
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 86,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 86,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 85,75, брой ученици - 2
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 84,75
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 86,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 38,50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 41,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 36,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 21,00, брой ученици - 1
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 23,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 19,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00


Потребителски рейтинг за ЧСУ Орфей


Общ среден рейтинг на ЧСУ Орфей по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 11 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Орфей чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS