ЧСУ Цар Симеон Велики

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧСУ Цар Симеон ВеликиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 68,70
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 67,92, брой ученици - 10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 73,15
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 62,68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 46,10, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 46,19
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 67,71
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 73,89, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 80,07
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 67,71
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00


Потребителски рейтинг за ЧСУ Цар Симеон Велики


Общ среден рейтинг на ЧСУ Цар Симеон Велики по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 18 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧСУ Цар Симеон Велики чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS