ЧОУ Проф. Николай Райнов

Училища в София

Тип училище: частно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ЧОУ Проф. Николай РайновМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 170
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 39,95
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 32,66, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 38,86
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 26,46
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 27,80
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 37,25, брой ученици - 5
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 46,70
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 27,80
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00


Потребителски рейтинг за ЧОУ Проф. Николай Райнов


Общ среден рейтинг на ЧОУ Проф. Николай Райнов по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 8 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,8 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,4 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за ЧОУ Проф. Николай Райнов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS